Ebook Trắc nghiệm nội ngoại cơ sở: Phần 1

Cuốn sách tổng hợp các bài trắc nghiệm về nội khoa cơ sở và ngoại khoa cơ sở. Phần 1 ebook gồm 16 bài trắc nghiệm nội khoa cơ sở: Khám hệ thống động tĩnh mạch, khám tim, triệu chứng cơ năng tim mạch, khám phổi, triệu chứng cơ năng hô hấp, các hội chứng lâm sàng hô hấp, khám bụng, triệu chứng cơ năng tiêu hóa, chẩn đoán gan to, hội chứng vàng da, tiểu nhiều tiểu ít vô niệu tiểu đạm, khám khớp, chẩn đoán phù, chẩn đoán sốt, khám lâm sàng thận và hệ niệu. Mời các bạn tham khảo phần 1 ebook.