Ebook Tự học tiếng Hàn dành cho người mới bắt đầu: Phần 2

Cuốn sách "Tự học tiếng Hàn dành cho người mới bắt đầu" không áp đặt cách học vẹt khi luôn đưa ra đầy đủ lý do cho ngữ pháp hay cách phát âm, ví dụ như cùng một âm tiết nhưng cách phát âm sẽ khác nhau do có phụ âm cuối khác nhau. Với phần phiên âm, sách đưa ra cả âm chuẩn lẫn âm bồi tiếng Việt để người tự học dễ dàng tiếp thu và thực hành theo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.