Hoạch định chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải Tiến, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Khu du lịch Hải Tiến thuộc huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa là khu du lịch sinh thái biển mới hình thành ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoa). Nơi đây được biết tới với vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết. Định hướng kinh doanh Khu du lịch Hải Tiến trong những năm tới là tập trung phát triển du lịch theo hướng có chất lượng, có thương hiệu, chuyên nghiệp, hiện đại, khai thác tối ưu nguồn lực và lợi thế của tỉnh.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.