Kháng thể IgE đặc hiệu và xét nghiệm lẩy da trên bệnh nhân mày đay

Bài viết trình bày việc xác định kết quả dương tính của xét nghiệm dị ứng đặc hiệu và mối tương quan với yếu tố lâm sàng trên bệnh nhân mày đay.