Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú đối với đạo đức nghề nghiệp và giao tiếp ứng xử của điều dưỡng

Bài viết trình bày đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh nội trú đối với đạo đức nghề nghiệp và giao tiếp ứng xử của điều dưỡng tại Đơn nguyên Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức năm 2019.