Lựa chọn và ứng dụng các test đánh giá thực trạng sức mạnh tốc độ cho nữ đội tuyển bóng chuyền trường trung học phổ thông Thống Nhất, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Bài viết sử dụng 9 test đánh giá được sức mạnh tốc độ của nữ học sinh đội tuyển bóng chuyền trường Trung học phổ thông huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai với thể lực chung có giá trị trung bình tổng thể đều nằm ở mức đạt nhưng chưa cao so với quy định đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hệ số biến thiên Cv < 10%, sức mạnh tốc độ của các em còn thấp.