Luận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng đến tiềm năng khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Bảo Lộc - Lâm Đồng

Hiện nay, phong trào khởi nghiệp kinh doanh trong giới trẻ nói chung sinh viên nói riêng đã được xã hội quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để các bạn trẻ, những bạn sinh viên có ý tưởng, sự đam mê, sức sáng tạo và hơn nữa...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.