Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nên kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập và vận động theo quỹ đạo chung của nền kinh tế toàn cầu: Đó là sự tự do hóa mậu dịch và chuyên môn hóa sản xuất, cạnh tranh bình đẳng...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.