Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại khách sạn Oscar Sài Gòn

Văn hóa kinh doanh rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Thiếu đi yếu tố văn hóa doanh nghiệp khó đứng vững, phát triển đặc biệt trong giai đoạn hội nhập.

Từ khóa: Văn hóa doanh nghiệp, Khách sạn Oscar

16 p hoaitm 22/05/2018 355 4