Luận văn thạc sĩ: Mối quan hệ giữa niềm tin và lòng trung thành của cán bộ, công chức một nghiên cứu trong cấp chính quyền xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Nghiên cứu này nhằm xác định mối quan hệ giữa niềm tin và lòng trung thành của cán bộ công chức cấp xã thuộc huyện Bảo Lâm. Nghiên cứu này được thực hiện bằng hai bước: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính...

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Bảo Lâm, Bảo Lộc

15 p hoaitm 14/05/2018 304 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.