Luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Củ Chi

Mục đích của nghiên cứu là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank chi nhánh Củ Chi. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên 200 đối tượng, là các khách hàng sử dụng dịch vụ tại...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.