Luận văn thạc sĩ: Nâng cao giá trị thương hiệu ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Với mục đích giúp các nhà quản trị của Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có thể xây dựng thương hiệu một cách hiệu quả hơn nữa, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.