Luận văn Thạc sĩ: Nâng cao mức độ hài lòng của công dân sử dụng dịch vụ hành chính tại tại UBND Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

Bước sang thế kỉ mới đối mặt với những thách thức lớn hơn về chính trị, kinh tế, văn hóa,.... Hành chính công phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp hơn của các cấp. Luận văn nghiên cứu sự hài lòng của công dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại UBND Quận 10 Tp. HCM

Từ khóa: Hành chính công, UBND Quận 10,

15 p hoaitm 23/05/2018 341 4