Luận văn Thạc sĩ: Yếu tố văn hóa doanh nghiệp tác động đến động lực làm việc của nhân viên Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải Thaco

Từ kết quả nghiên cứu yếu tố văn hóa doanh nghiệp tác động đến động lực làm việc của nhân viên Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải Thaco, đánh giá xác thực hơn về thái độ làm việc của nhân viên từ đó đề xuất các yếu tố nhằm nâng cao năng lực, trình độ, thái độ của nhân viện trong công việc