Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đưk Lăk

Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thương mại Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk và đưa ra một vài kiến nghị đối với Chính phủ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Từ khóa: Huy động vốn, Tài chính ngân hàng

19 p hoaitm 14/06/2018 340 7

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.