Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Khởi tỉnh Bến Tre

Đề tài đã nêu được từ cơ sở lý thuyết và vai trò của cho vay khách hàng cá nhân đến các nội dung phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại các NHTM tại Việt Nam. Với những chỉ tiêu phản ánh sự phát triển và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay cá nhân.

Từ khóa: Cho vay cá nhân, Tài chính - Ngân hàng

19 p hoaitm 14/06/2018 356 11

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.