So sánh chương trình đào tạo điều dưỡng theo năng lực của Việt Nam: Nhận định của chuyên gia điều dưỡng

Thăm dò ý kiến các chuyên gia điều dưỡng về kết quả so sánh một khung chương trình đào tạo (CTĐT) điều dưỡng tại Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á và về bản dự thảo một khung CTĐT cử nhân điều dưỡng của Việt Nam.