Tập bài giảng Lịch sử văn minh thế giới

Tập bài giảng gồm 12 chương trình bày khái quát về điều kiện tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của văn minh Phương Đông cổ đại, văn minh Ai Cập cổ đại, văn minh Lưỡng Hà cổ đại, văn minh Ả Rập,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.