Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH SHINFUNG INDUSTRIAL đến năm 2015

Mục tiêu nghiên cứu nhằm tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa tác động vào công ty TNHH SHINFUNG INDUSTRIAL và kết hợp các điểm này lại để hoàn thiện chiến lược tốt nhất cho công ty. Phương pháp luận nghiên cứu: Dùng bản hỏi để khảo sát xin ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực.

Từ khóa: Chiến lược kinh doanh, Quản trị kinh doanh

19 p hoaitm 14/06/2018 247 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.