Xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tin học Phước Thành đến năm 2020

Chiến lược kinh doanh là một phần tài sản không thể thiếu cho doanh nghiệp, không có chiến lược thì doanh nghiệp khó có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế kinh tế hiện nay. Xây dựng chiến lược đòi hỏi một quá trình lâu dài, tốn thời gian, công sức, kinh nghiệm.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.