Xây dựng thành phần dự báo tồn kho hệ thống kho cho hệ thống quản lý kho

Khi doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì việc mở rộng phạm vi trên nhiều tỉnh thành hay nhiều quốc gia cũng là một nhu cầu tất yếu. Song song với việc phát triển như thế, thì các nhà quản trị cũng vấp phải rất nhiều khó khăn trong việc quản lý vì dữ liệu của công ty, tập đoàn, nằm rải rác ở nhiều nơi và dưới nhiều hình thức khác nhau.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.