• Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 Kế toán hàng tồn kho, với mục tiêu chính là giải thích được những khái niệm và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho; Xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hiu 22/03/2022 75 17

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 Tổng quan về Kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam, với mục tiêu chính là giúp các bạn Trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định; Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam; Giải thích những nội dung của KM LTKT cũng như những nguyên tắc cơ bản trong việc trình bày BCTC.

   21 p hiu 22/03/2022 68 18

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 Kế toán vốn chủ sở hữu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản; Ghi nhận vốn chủ sở hữu; Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán; Trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p hiu 22/03/2022 70 16

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản; Ứng dụng vào hệ thống tài khoản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p hiu 22/03/2022 58 7

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về giai đoạn tiền kế hoạch kiểm toán; giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán; phân bố thời gian quy trình kiểm toán báo cáo tài chính; thiết kế chương trình kiểm toán chi tiết;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   79 p hiu 22/03/2022 53 1

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 2: Môi trường kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 2: Môi trường kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 2: Môi trường kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức khái quát về môi trường kiểm toán; chuẩn mực kiểm toán; đạo đức nghề nghiệp; trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   21 p hiu 22/03/2022 54 1

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Kiểm toán độc lập (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Kiểm toán độc lập (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Kiểm toán độc lập (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm kiểm toán, các loại kiểm toán và một số vấn đề cơ bản về kiểm toán độc lập; lợi ích kinh tế của kiểm toán độc lập trong kiểm toán báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   22 p hiu 22/03/2022 62 8

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm và yêu cầu bằng chứng kiểm toán; các phương pháp thu thập bằng chứng; đánh giá bằng chứng kiểm toán; quy trình phân tích bằng chứng kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   25 p hiu 22/03/2022 48 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về những vấn đề chung của kiểm soát nội bộ; nghiên cứu kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên; đánh giá kiểm soát nội bộ; phương pháp tiếp cận của kiểm toán viên;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   40 p hiu 22/03/2022 53 1

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về các công việc cuối cùng của kiểm toán viên trước khi phát hành báo cáo kiểm toán; và các loại ý kiến về báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   21 p hiu 22/03/2022 42 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 nội dung chính như: báo cáo kế toán; bảng cân đối kế toán; các trường hợp biến động của bảng cân đối kế toán; bảng kết quả hoạt động kinh doanh; liên hệ giữa bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh. Mời các...

   24 p hiu 21/02/2022 83 25

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 5: Tính giá một số đối tượng kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 5: Tính giá một số đối tượng kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 5: Tính giá một số đối tượng kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: tầm quan trọng của việc tính giá một số đối tượng kế toán và một số quy định liên quan; tính giá tài sản cố định; tính giá hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hiu 21/02/2022 52 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083