• Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp điện tử tại Việt Nam: Vai trò của các thành phần chia sẻ thông tin

  Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp điện tử tại Việt Nam: Vai trò của các thành phần chia sẻ thông tin

  Bài viết này là tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược phù hợp để cải thiện dòng thông tin trong chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sản xuất nói chung, đặc biệt chuỗi cung ứng điện tử tại Việt Nam.

   18 p hiu 26/03/2021 79 4

 • Bài giảng Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển

  Bài giảng Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển

  Bài giảng Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển nhằm trình bày các nội dung chính: giới thiệu về vận tải đường biển, đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển, ưu và nhược điểm của vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển.

   100 p hiu 25/02/2021 137 15

 • Bài giảng Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

  Bài giảng Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

  Bài giảng Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển nhằm khái quát về vận tải biển và các phương thức thuê tàu chuyên chở HH bằng đường biển. Chứng từ điều chỉnh các mối quan hệ trong thuê tàu chợ là vận đơn đường biển.

   67 p hiu 25/02/2021 92 9

 • Bài giảng Nghiệp vụ Khai báo vận chuyển hàng hóa

  Bài giảng Nghiệp vụ Khai báo vận chuyển hàng hóa

  Bài giảng Nghiệp vụ Khai báo vận chuyển hàng hóa được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được khái quát các quy trình; quy trình thủ tục; các nghiệp vụ khai báo; các nghiệp vụ giám sát, quản lý khai báo vận chuyển hàng hóa. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   51 p hiu 25/02/2021 109 13

 • Ebook Kho vận hiệu quả - Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

  Ebook Kho vận hiệu quả - Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

  Ebook Kho vận hiệu quả - Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trình bày thực trạng Việt Nam; khái quát tình hình kinh tế; thách thức và vận hội đối với các đơn vị tham gia lĩnh vực vận tải; rà soát vấn đề, danh sách các giải pháp đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   201 p hiu 28/01/2021 140 16

 • Giáo trình Quản trị Logistics

  Giáo trình Quản trị Logistics

  Giáo trình Quản trị Logistics bao gồm 6 chương với các nội dung: tổng quan môn học quản trị Logistics kinh doanh; dịch vụ khách hàng; quản trị dự trữ; quản trị vận chuyển; quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ; tổ chức và kiểm soát Logistic.

   163 p hiu 28/01/2021 206 13

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 2: Hoạt động điều hành chuỗi cung ứng (Lập kế hoạch và nguồn cung cấp)

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 2: Hoạt động điều hành chuỗi cung ứng (Lập kế hoạch và nguồn cung cấp)

  Bài giảng trình bày mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng; dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch; định giá sản phẩm; quản lý tồn kho; tìm nguồn cung ứng; tín dụng và các khoản phải thu. Mời các bajnc cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.

   68 p hiu 26/01/2021 126 21

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng - GV. Lê Văn Phong

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng - GV. Lê Văn Phong

  Bài giảng với các nội dung: một số định nghĩa về chuỗi cung ứng; quản lý chuỗi cung ứng, chi phí dành cho hậu cần toàn cầu; đặc tính của chuỗi cung ứng; hoạt động của chuỗi cung ứng những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng; thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh...

   69 p hiu 26/01/2021 123 12

 • Bài giảng Mô hình hồi quy Logistic

  Bài giảng Mô hình hồi quy Logistic

  Bài giảng nghiên cứu mô hình hồi quy Logistic; ứng dụng của mô hình hồi quy Logistic; thời điểm sử dụng mô hình hồi quy Logistic; một vài khái niệm cơ bản...

   42 p hiu 26/01/2021 116 10

 • Bài giảng Ứng dụng mô hình hồi quy Logistic

  Bài giảng Ứng dụng mô hình hồi quy Logistic

  Bài giảng trình bày ứng dụng mô hình hồi quy Logistic; ba ứng dụng hình hồi quy logistic; đánh giá mối liên quản, ảnh hưởng, hiệu chỉnh, tiên lượng; mô hình hiệu chỉnh cho yếu tố nhiễu; áp dụng BMA vào nghiên cứu thiếu cân; diễn giải kết quả BMA...

   24 p hiu 26/01/2021 102 10

 • Bài giảng Đánh giá mô hình hồi quy Logistic

  Bài giảng Đánh giá mô hình hồi quy Logistic

  Bài giảng trình bày ba tiêu chí cho một mô hình tiên lượng: phân định, chính xác và tái phân nhóm; hai thước đo độ tin cậy của một mô hình; ý nghĩa thật của AUC; đánh giá độ chính xác calibration; ...

   44 p hiu 26/01/2021 115 12

 • Thực trạng hệ thống Logistic phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

  Thực trạng hệ thống Logistic phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

  Bài viết trình bày lý do Việt Nam cần phát triển logistics hỗ trợ nông nghiệp; thực trạng của hệ thống logistic phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp; hạn chế của hệ thống logistic phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp; đề xuất giải pháp phát triển hệ thống logistic phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp...

   12 p hiu 26/01/2021 128 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083