• Bài giảng Toán C1: Chương 1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán C1: Chương 1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 1 trình bày về vi phân hàm một biến. Nội dung chính trong chương này gồm: Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục, đạo hàm – vi phân – tính gần đúng, ứng dụng của đạo hàm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   65 p hiu 12/12/2017 308 4

 • Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 2.1: Kiểm định thống kê cho biến kết cuộc định lượng (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 2.1: Kiểm định thống kê cho biến kết cuộc định lượng (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 2.1: Kiểm định thống kê cho biến kết cuộc định lượng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kiểm định t bắt cặp; kiểm định t không bắt cặp; kiểm định ANOVA; các kiểm định phi tham số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p hiu 22/10/2022 27 4

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 1 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 1 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 1: Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về định thức, một số khái niệm liên quan, tính chất của định thức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p hiu 12/12/2017 366 3

 • Bài giảng Hóa đại cương Chương I: Cấu tạo nguyên tử

  Bài giảng Hóa đại cương Chương I: Cấu tạo nguyên tử

  Bài giảng Hóa đại cương Chương I: Cấu tạo nguyên tử trình bày về Các cấu tử chánh, cấu tạo nguyên tử theo thuyết cơ lượng tử, bảng phân loại tuần hoàn. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   7 p hiu 12/12/2017 303 3

 • Bài giảng Vật lý II: Chương 10 - TS. TS. Ngô Văn Thanh

  Bài giảng Vật lý II: Chương 10 - TS. TS. Ngô Văn Thanh

  Bài giảng Vật lý II - Chương 10: Chất rắn và bán dẫn. Nội dung cụ thể trong chương gồm: Cấu trúc mạng tinh thể của vật rắn, lý thuyết vùng năng lượng trong chất rắn, sơ đồ vùng năng lượng trong chất bán dẫn, khái niệm điện tử dẫn và lỗ trống, hàm phân bố Fermi-Dirac, bán dẫn tinh khiết và bán dẫn pha, sự dẫn điện trong chất bán dẫn.

   34 p hiu 12/12/2017 289 3

 • Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 1.1: Kiểm định giả thuyết thống kê (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 1.1: Kiểm định giả thuyết thống kê (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 1.1: Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: quần thể và mẫu; phân bố chuẩn và định lý giới hạn trung tâm; kiểm định giả thuyết thống kê; P-value và KTC 95%; sai lầm loại I, loại II và lực thống kê; phân loại biến số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hiu 22/10/2022 30 3

 • Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.3: Hồi quy tuyến tính tổng quát (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.3: Hồi quy tuyến tính tổng quát (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.3: Hồi quy tuyến tính tổng quát. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tóm tắt hồi quy tuyến tính tổng quát; hồi quy Logistic; hồi quy Poisson; giải thích kết quả;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p hiu 22/10/2022 23 3

 • Bài giảng Vật lý II (Phần 1: Quang học sóng): Chương 2 - TS. TS. Ngô Văn Thanh

  Bài giảng Vật lý II (Phần 1: Quang học sóng): Chương 2 - TS. TS. Ngô Văn Thanh

  Bài giảng Vật lý II (Phần 1: Quang học sóng) - Chương 2: Phân cực ánh sáng. Nội dung trình bày trong chương gồm: Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực, phân cực do phản xạ và khúc xạ, phân cực do lưỡng chiết, ánh sáng phân cực ellipse và phân cực tròn, lưỡng chiết nhân tạo, sự quay mặt phẳng phân cực.

   15 p hiu 12/12/2017 283 2

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung (tt)

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung (tt)

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 4: Phép tính vi phân hàm một biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa đạo hàm cấp cao, đạo hàm cấp hai và khái niệm cận biên giảm dần, mô tả bài toán tối ưu, định nghĩa giá trị cự đại và cực tiểu, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   15 p hiu 12/12/2017 331 2

 • Bài giảng Hóa đại cương Chương III: Nhiệt hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương Chương III: Nhiệt hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương Chương III: Nhiệt hóa học giúp các bạn nắm vững nội dung kiến thức về các khái niệm cơ bản về nhiệt hóa học, áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học, nguyên lý II nhiệt động lực học - chiều quá trình. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập môn học này.

   5 p hiu 12/12/2017 307 2

 • Bài giảng Hóa đại cương Chương V: Dung dịch

  Bài giảng Hóa đại cương Chương V: Dung dịch

  Bài giảng Hóa đại cương Chương V: Dung dịch giúp các bạn nắm vững nội dung kiến thức về dung dịch - nồng độ dung dịch, tính chất dung dịch điện ly. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu. Tài liệu phục vụ hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập học môn học này.

   6 p hiu 12/12/2017 218 2

 • Bài giảng Toán C1: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán C1: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán C1 - Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức về vi phân hàm hai biến. Nội dung chính trong chương này gồm có: Hàm nhiều biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng - Gradient, tính khả vi - vi phân, cực trị địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hiu 12/12/2017 315 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu