• Bài giảng Toán C2: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán C2: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán C2 - Chương 2 đề cập đến các nội dung liên quan hệ phương trình đại số tuyến tính. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Các khái niệm chung, phương pháp Gauss, hệ thuần nhất, hệ Cramer. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hiu 12/12/2017 247 1

 • Bài giảng Vật lý II (Phần 1: Quang học sóng): Chương 3 - TS. TS. Ngô Văn Thanh

  Bài giảng Vật lý II (Phần 1: Quang học sóng): Chương 3 - TS. TS. Ngô Văn Thanh

  Chương 3 cung cấp kiến thức về giao thoa ánh sáng. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Cơ sở của quang học sóng, Giao thoa ánh sáng, giao thoa gây bởi các bản mỏng, các ứng dụng của hiện tượng giao thoa.

   25 p hiu 12/12/2017 272 1

 • Bài giảng Toán C2: Chương 4 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán C2: Chương 4 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức về trị riêng, véc-tơ riêng & dạng toàn phương. Nội dung cụ thể trong chương này gồm: Đa thức đặc trưng; trị riêng, vector riêng; dạng toàn phương, dạng chính tắc của dạng toàn phương; đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hiu 12/12/2017 259 1

 • Bài giảng Vật lý II (Phần 1: Quang học sóng): Chương 4 - TS. TS. Ngô Văn Thanh

  Bài giảng Vật lý II (Phần 1: Quang học sóng): Chương 4 - TS. TS. Ngô Văn Thanh

  Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức về nhiễu xạ ánh sáng. Nội dung chương này gồm có: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, nhiễu xạ của sóng cầu, nhiễu xạ của sóng phẳng và cách tử nhiễu xạ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hiu 12/12/2017 263 1

 • Bài giảng Toán C2: Chương 3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán C2: Chương 3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 3 trình bày những kiến thức về không gian vector Rn. Chương này giúp người học nắm bắt được một số khái niệm cơ bản như không gian vector, không gian vector con, không gian sinh bởi tập hợp, độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính; nắm bắt được các phép toán cơ sở, số chiều, hạng của hệ vector; biết được các phép toán về tọa độ...

   19 p hiu 12/12/2017 264 1

 • Bài giảng Toán C2: Chương 1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán C2: Chương 1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 1 cung cấp các kiên thức về ma trận và định thức. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Định nghĩa, phân loại ma trận; các phép toán trên ma trận; chuyển vị ma trận, ma trận đối xứng; phép biến đổi sơ cấp trên dòng (cột), đưa ma trận về dạng bậc thang;...và một số nội dung quan trong khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hiu 12/12/2017 266 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 6 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 6 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 6: Tích phân và phương trình vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa nguyên hàm của hàm số, một số tính chất của tích phân bất định, tích phân bất định của một hàm số sơ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p hiu 12/12/2017 264 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 5 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 5 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 5: Phép tính vi phân hàm nhiều biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Công thức đạo hàm toàn phần, khái niệm hàm ẩn, định lý hàm ẩn một biến cho một phương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p hiu 12/12/2017 285 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 3 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 3 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 3: Giá trị riêng của dạng toàn phương" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa giá trị riêng của ma trận, đa thức đặc trưng của ma trận, chứng minh định lý, định nghĩa dạng toàn phương,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p hiu 12/12/2017 229 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 4: Phép tính vi phân hàm một biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm trong mô hình toán kinh tế, những khái niệm về cân bằng trong mô hình toán kinh tế, trạng thái cân bằng trong mô hình thị trường đơn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hiu 12/12/2017 297 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 2 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 2 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 2: Không gian véc tơ và ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm không gian véc tơ, một số tính chất không gian véc tơ, khái niệm về biểu thị tuyến tính, hệ độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p hiu 12/12/2017 278 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 5 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 5 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 5: Phép tính vi phân hàm nhiều biến và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa hàm nhiều biến và ứng dụng, định nghĩa đạo hàm riêng, đạo hàm riêng và khái niệm cận biên trong kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p hiu 12/12/2017 272 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083