• Giáo trình Tuyển dụng nguồn nhân lực: Phần 1 - TS. Thân Trọng Nam

  Giáo trình Tuyển dụng nguồn nhân lực: Phần 1 - TS. Thân Trọng Nam

  Giáo trình Tuyển dụng nguồn nhân lực: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan về tuyển dụng nguồn nhân lực; bản chất của quá trình tuyển dụng; cơ sở xác định nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực; các nguồn tuyển dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p hiu 22/07/2022 64 43

 • Giáo trình Tuyển dụng nguồn nhân lực: Phần 2 - TS. Thân Trọng Nam

  Giáo trình Tuyển dụng nguồn nhân lực: Phần 2 - TS. Thân Trọng Nam

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Tuyển dụng nguồn nhân lực: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: các phương pháp tuyển dụng; các quy trình tuyển dụng và đánh giá kết quả tuyển dụng; quy trình tuyển dụng lao động quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p hiu 22/07/2022 64 43

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.2: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.2: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.2: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing có nội dung trình bày về hệ thống tổ chức quản trị marketing; thực hiện kế hoạch và biện pháp marketing; vai trò và đặc điểm của hoạt động kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh marketing; hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động marketing;... Mời các bạn...

   8 p hiu 23/05/2022 80 28

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.1: Quản trị truyền thông marketing tích hợp

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.1: Quản trị truyền thông marketing tích hợp

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.1: Quản trị truyền thông marketing tích hợp có nội dung trình bày về bản chất của truyền thông marketing tích hợp; lập kế hoạch và thực hiện các chương trình quảng cáo; lập kế hoạch và thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng; lập kế hoạch và thực hiện quan hệ công chúng (PR);... Mời các bạn cùng tham...

   6 p hiu 23/05/2022 72 32

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 10: Quản trị kênh phân phối

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 10: Quản trị kênh phân phối

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 10: Quản trị kênh phân phối có nội dung trình bày về bản chất và chức năng của hệ thống kênh; cấu trúc và hoạt động của kênh phân phối; tổ chức (thiết kế) kênh phân phối; quản lý kênh phân phối; quản lý phân phối hàng hóa vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   13 p hiu 23/05/2022 70 20

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 9: Quản trị giá

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 9: Quản trị giá

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 9: Quản trị giá có nội dung trình bày về nội dung và quy trình xác định giá bán sản phẩm; chiến lược giá và phân biệt giá; các quyết định về thay đổi hay điều chỉnh giá;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   11 p hiu 23/05/2022 60 16

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 8: Quản trị sản phẩm và thương hiệu

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 8: Quản trị sản phẩm và thương hiệu

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 8: Quản trị sản phẩm và thương hiệu có nội dung trình bày về các vấn đề cơ bản trong quản trị sản phẩm và thương hiệu; quản trị sản phẩm; quản trị thương hiệu; kiểm tra sản phẩm; tổ chức quản trị sản phẩm và thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   10 p hiu 23/05/2022 60 18

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 7: Các chiến lược marketing điển hình

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 7: Các chiến lược marketing điển hình

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 7: Các chiến lược marketing điển hình có nội dung trình bày về chiến lược khác biệt hóa; chiến lược định vị; chiến lược marketing theo vị thế cạnh tranh; chiến lược theo chu kỳ sống sản phẩm; chiến lược marketing theo chuỗi giá trị; chiến lược phát triển sản phẩm mới;... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   11 p hiu 23/05/2022 53 13

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 6: Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 6: Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 6: Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu có nội dung trình bày về xác định vị thế hiện tại của doanh nghiệp trên thị trường; phân đoạn thị trường; đánh giá tiềm năng của các đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu; lựa chọn phương thức marketing nhằm khai thác thị trường mục tiêu;......

   9 p hiu 23/05/2022 51 9

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 5: Phân tích hành vi của khách hàng

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 5: Phân tích hành vi của khách hàng

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 5: Phân tích hành vi của khách hàng có nội dung trình bày về thị trường tiêu dùng cá nhân và hành vi người tiêu dùng; thị trường và hành vi mua tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   8 p hiu 23/05/2022 52 8

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 4: Phân tích môi trường & nguồn lực marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 4: Phân tích môi trường & nguồn lực marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 4: Phân tích môi trường & nguồn lực marketing có nội dung trình bày về phân tích môi trường vĩ mô; phân tích ngành và cạnh tranh ngành; nghiên cứu đối thủ cạnh tranh; phân tích nguồn lực marketing của doanh nghiệp; tổng hợp phân tích môi trường và xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt bền vững;... Mời các bạn...

   8 p hiu 23/05/2022 48 7

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 3: Quản trị thông tin & Nghiên cứu marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 3: Quản trị thông tin & Nghiên cứu marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 3: Quản trị thông tin & Nghiên cứu marketing có nội dung trình bày về hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing; hệ thống hỗ trợ ra quyết định marketing; quá trình nghiên cứu marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   7 p hiu 23/05/2022 36 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083