• Lecture Strategic management - Chapter 6: Strategy implementation

  Lecture Strategic management - Chapter 6: Strategy implementation

  Lecture Strategic management - Chapter 6: Strategy implementation. This lecture will cover the following: definition and factors affecting strategy implementation; establishing annual objectives and business policies; resource allocation; organizational structure; organizational culture; strategic leadership;... Please refer to content of this lecture!

   29 p hiu 27/01/2023 14 0

 • Lecture Strategic management - Chapter 3: External environment analysis

  Lecture Strategic management - Chapter 3: External environment analysis

  Lecture Strategic management - Chapter 3: External environment analysis. This lecture will cover the following: structure of external environment; macro analysis; industry analysis; external factor analysis summary (EFAS);... Please refer to content of this lecture!

   27 p hiu 27/01/2023 16 0

 • Lecture Strategic management - Chapter 2: Vision, mission, strategic goals

  Lecture Strategic management - Chapter 2: Vision, mission, strategic goals

  Lecture Strategic management - Chapter 2: Vision, mission, strategic goals. This lecture will cover the following: business vision; business mission; strategic goals; value for customers; value for employees; value for customers; value for stakeholders;... Please refer to content of this lecture!

   16 p hiu 27/01/2023 14 0

 • Lecture Strategic management - Chapter 7: Strategy evaluation

  Lecture Strategic management - Chapter 7: Strategy evaluation

  Lecture Strategic management - Chapter 7: Strategy evaluation. This lecture will cover the following: definition, the nature and process of strategy evaluation; criteria for strategy evaluation; strategy evaluation framework;... Please refer to content of this lecture!

   11 p hiu 27/01/2023 11 0

 • Lecture Strategic management - Chapter 4: Internal analysis

  Lecture Strategic management - Chapter 4: Internal analysis

  Lecture Strategic management - Chapter 4: Internal analysis. This lecture will cover the following: resources, capabilities, and core competencies; building blocks of competitive advantages; internal factor analysis summary (IFAS);... Please refer to content of this lecture!

   25 p hiu 27/01/2023 13 0

 • Lecture Strategic management - Chapter 1: Strategic management overview

  Lecture Strategic management - Chapter 1: Strategic management overview

  Lecture Strategic management - Chapter 1: Strategic management overview. This lecture will cover the following: definition and roles of strategic management; key terms; strategic thinking development progress; comprehensive framework and stages of strategic management; research methodology;... Please refer to content of this lecture!

   33 p hiu 27/01/2023 13 0

 • Lecture Strategic management - Chapter 5: Types of strategies

  Lecture Strategic management - Chapter 5: Types of strategies

  Lecture Strategic management - Chapter 5: Types of strategies. This lecture will cover the following: corporate level strategies; diversification strategies; business level strategies; choosing and making decision;... Please refer to content of this lecture!

   45 p hiu 27/01/2023 12 0

 • Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh: Phần 1 - TS. Lương Ngọc Hiếu

  Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh: Phần 1 - TS. Lương Ngọc Hiếu

  Bài giảng "Khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh: Phần 1 - TS. Lương Ngọc Hiếu" có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Công tác chuẩn bị cho khởi tạo kinh doanh; Chương 2: Hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; Chương 3: Lập kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p hiu 26/12/2022 61 43

 • Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh: Phần 2 - TS. Lương Ngọc Hiếu

  Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh: Phần 2 - TS. Lương Ngọc Hiếu

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh" tiếp tục trình bày kiến thức 3 chương tiếp theo. Chương 4: Tạo lập doanh nghiệp và đảm bảo các nguồn lực, tài chính cần thiết cho doanh nghiệp mới; Chương 5: Phát triển sự nghiệp kinh doanh; Chương 6: Một số ý tưởng khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh. Mời các bạn cùng tham...

   78 p hiu 26/12/2022 61 43

 • Ebook Các tình huống kinh doanh trong thương mại điện tử (Sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Các tình huống kinh doanh trong thương mại điện tử (Sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Các tình huống kinh doanh trong thương mại điện tử" có nội dung trình bày về: các tình huống về lợi ích và trở ngại của thương mại điện tử; các tình huống về mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   172 p hiu 25/11/2022 103 56

 • Ebook Các tình huống kinh doanh trong thương mại điện tử (Sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Các tình huống kinh doanh trong thương mại điện tử (Sách tham khảo): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Các tình huống kinh doanh trong thương mại điện tử" tiếp tục với các nội dung về: các tình huống thanh toán điện tử; các tình huống về an toàn, bảo mật trong thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   156 p hiu 25/11/2022 90 63

 • Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Kinh tế doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho học viên những nội dung về: đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học kinh tế doanh nghiệp thương mại; doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường; tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; dịch vụ trong doanh...

   131 p hiu 25/11/2022 103 56

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083