• Bài giảng Quản trị marketing - Chương 2: Phát triển kế hoạch & chiến lược marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 2: Phát triển kế hoạch & chiến lược marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 2: Phát triển kế hoạch & chiến lược marketing có nội dung trình bày khái quát về kế hoạch hóa chiến lược marketing; quá trình kế hoạch hóa chiến lược marketing; những nội dung cơ bản của một bản kế hoạch marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   9 p hiu 23/05/2022 46 1

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 1: Tổng quan về quản trị marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 1: Tổng quan về quản trị marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 1: Tổng quan về quản trị marketing có nội dung trình bày khái quát chung về Marketing và quan điểm quản trị Marketing; quản trị Marketing; quá trình cung ứng giá trị và quản trị Marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   13 p hiu 23/05/2022 51 2

 • Ebook Không đến một: Phần 2

  Ebook Không đến một: Phần 2

  Tiếp tục phần 1, Phần 2 Ebook Không đến một nêu lên các vấn đề trong khởi nghiệp nếu bạn tạo ra sản phẩm, khách hàng sẽ tới, con người và máy móc, xu hướng doanh nghiệp xanh, nghịch lý của nhà sáng lập, đình trệ hay khác biệt? Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết!

   144 p hiu 27/04/2022 49 15

 • Ebook Không đến một: Phần 1

  Ebook Không đến một: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Không Đến Một - bài học về khởi nghiệp hay cách xây dựng tương lai đưa ra một cái nhìn lạc quan về tương lai của sự tiến bộ và tư duy mới mẻ về đổi mới bắt đầu từ việc học cách đặt ra những câu hỏi đưa bạn đến những nơi không ngờ tới để tìm và tạo ra giá trị cho thế giới. Mời các bạn tham khảo!

   133 p hiu 27/04/2022 49 16

 • Cẩm nang hướng dẫn toàn diện Các công thức và hệ số kinh doanh: Phần 2

  Cẩm nang hướng dẫn toàn diện Các công thức và hệ số kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, ebook Hệ số kinh doanh và các công thức: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về các thước đo dành cho bộ phận tài chính/kế toán; các thước đo dành cho bộ phận kỹ thuật; các thước đo dành cho phòng quản lí nhân sự; các thước đo dành cho bộ phận hậu cần; các thước đo dành cho bộ phận sản xuất; các thước đo dành cho bộ...

   271 p hiu 22/03/2022 163 47

 • Cẩm nang hướng dẫn toàn diện Các công thức và hệ số kinh doanh: Phần 1

  Cẩm nang hướng dẫn toàn diện Các công thức và hệ số kinh doanh: Phần 1

  Cẩm nang hướng dẫn toàn diện Các công thức và hệ số kinh doanh: Phần 1 có nội dung trình bày về các thước đo hiệu quả sử dụng tài sản; các thước đo hiệu suất hoạt động; các thước đo dòng tiền mặt; các thước đo tính thanh khoản; các thước đo cấu trúc vốn và khả năng thanh toán; các thước đo suất sinh lời trên đầu tư; các thước đo tình...

   218 p hiu 22/03/2022 135 43

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 Định giá chứng khoán cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Định giá trái phiếu; Định giá cổ phiếu; Xác định giá cổ phiếu cho ngày giao dịch không hưởng quyền; Trạng thái cân bằng của giá cổ phiếu trên thị trường; Rủi ro và lợi nhuận.

   30 p hiu 22/03/2022 81 21

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 Rủi ro và lợi nhuận cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Suất sinh lời kỳ vọng; Rủi ro của danh mục đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hiu 22/03/2022 50 12

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 Chi phí sử dụng vốn cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Chi phí vốn bộ phận; Chi phí vốn trung bình trọng số; Chi phí vốn biên tế và quyết định đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hiu 22/03/2022 45 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 Giá trị của tiền tệ theo thời gian với mục tiêu giúp các bạn hiểu rõ cách thức tính lãi đơn, lãi kép; Xác định chuỗi tiền tệ - cách tính thời giá của tiền tệ; Lựa chọn cách thức huy động vốn tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p hiu 22/03/2022 54 18

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 Kế hoạch ngân lưu cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu tài chính; Thẩm định dự án có vòng đời hoạt động không bằng nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hiu 22/03/2022 85 27

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 Tổng quan về Quản trị tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Tầm quan trọng của Quản trị tài chính; Các loại hình Doanh nghiệp; Mục tiêu Doanh nghiệp; Các quyết định tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hiu 22/03/2022 94 29

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083