• Ebook Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Phần 1

  Ebook Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Phần 1

  Cuốn sách "Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: bản chất, xu thế vận động và sự cần thiết của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p hiu 24/11/2023 10 5

 • Ebook Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Phần 2

  Ebook Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Phần 2

  Cuốn sách "Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thực trang thu hút, sử dụng và tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài ở nước ta trong thời gian qua. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p hiu 24/11/2023 9 5

 • Bài giảng Quản trị dự án - Trường ĐH Thương Mại (Năm 2022)

  Bài giảng Quản trị dự án - Trường ĐH Thương Mại (Năm 2022)

  Bài giảng Quản trị dự án mang lại cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nền tảng về dự án, quản lý dự án và khả năng áp dụng những kiến thức, kỹ năng này vào thực tế. Bài giảng kết cấu gồm 9 chương, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   31 p hiu 24/11/2023 9 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Nghiên cứu marketing - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Nghiên cứu marketing được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên hiểu biết khái quát về nghiên cứu marketing, quá trình nghiên cứu marketing; nội dung dự án nghiên cứu marketing; hiểu cách thức lập kế hoạch nghiên cứu marketing; hiểu những vấn đề về nội dung và phương pháp trong tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu...

   19 p hiu 24/11/2023 9 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh kết cấu gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - nhận thức về kinh doanh và khởi sự kinh doanh; chương 2 - đánh giá sự phù hợp của bản thân; chương 3 - ý tưởng kinh doanh; chương 4 - lập kế hoạch kinh doanh; chương 5 - khởi sự cơ sở kinh doanh; chương 6 - điều hành hoạt động kinh doanh mới;... Mời...

   28 p hiu 24/11/2023 6 0

 • Bài giảng Hành vi khách hàng - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Hành vi khách hàng - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Hành vi khách hàng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên nắm được và hiểu rõ đặc điểm và hành vi khách hàng; vận dụng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng và quy trình quyết định mua sắm; đưa ra các ứng xử marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   19 p hiu 24/11/2023 9 0

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc - Trường ĐH Thương Mại (Năm 2022)

  Bài giảng Quản trị nhóm làm việc - Trường ĐH Thương Mại (Năm 2022)

  Bài giảng Quản trị nhóm làm việc cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản trị nhóm làm việc trong một tổ chức cũng như cách vận dụng những kiến thức, kỹ năng này vào điều kiện thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   19 p hiu 24/11/2023 9 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Trường ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Trường ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị ngân hàng thương mại; phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng; quản trị tài sản có – tài sản nợ; quản trị vốn của ngân hàng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p hiu 24/11/2023 10 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Trường ĐH Thương Mại (Năm 2022)

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Trường ĐH Thương Mại (Năm 2022)

  Bài giảng Quản trị sản xuất Cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về sản xuất và quản trị sản xuất của doanh nghiệp cũng như cách vận dụng những kiến thức, kỹ năng này vào điều kiện thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   44 p hiu 24/11/2023 8 0

 • Bài giảng Quản trị chất lượng (Quality management) - Chương 1: Những vấn đề chung về chất lượng và quản trị chất lượng

  Bài giảng Quản trị chất lượng (Quality management) - Chương 1: Những vấn đề chung về chất lượng và quản trị chất lượng

  Bài giảng Quản trị chất lượng (Quality management) - Chương 1: Những vấn đề chung về chất lượng và quản trị chất lượng. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: tổng quan về sản phẩm và chất lượng sản phẩm; những vấn đề về quản trị chất lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   46 p hiu 25/10/2023 32 0

 • Bài giảng Quản trị chất lượng (Quality management) - Chương 5: Quản lý chất lượng đồng bộ (TQM)

  Bài giảng Quản trị chất lượng (Quality management) - Chương 5: Quản lý chất lượng đồng bộ (TQM)

  Bài giảng Quản trị chất lượng (Quality management) - Chương 5: Quản lý chất lượng đồng bộ (TQM). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: nguồn gốc của TQM; khái niệm TQM; nguyên tắc cơ bản; case study - British Airways;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   16 p hiu 25/10/2023 30 0

 • Bài giảng Quản trị chất lượng (Quality management) - Chương 2: Lượng hóa và đánh giá chất lượng

  Bài giảng Quản trị chất lượng (Quality management) - Chương 2: Lượng hóa và đánh giá chất lượng

  Bài giảng Quản trị chất lượng (Quality management) - Chương 2: Lượng hóa và đánh giá chất lượng. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: một số vấn đề chung về lượng hóa và đánh giá chất lượng; các phương pháp đánh giá chất lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   53 p hiu 25/10/2023 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhbu279360vi