• Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đa cộng tuyến và hậu quả của đa cộng tuyến; Phát hiện đa cộng tuyến; Biện pháp khắc phục đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hiu 25/11/2022 4 3

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hồi quy với biến giả; Ứng dụng của mô hình hồi quy với biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hồi quy nhiều biến; Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy; Phân tích phương sai và kiểm định giả thuyết đồng thời; Phân tích hồi quy và dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương sai của sai số thay đổi – Nguyên nhân và hậu quả; Phát hiện phương sai của sai số thay đổi; Khắc phục phương sai của sai số thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân và hậu quả; Phát hiện hiện tượng tự tương quan; Khắc phục hiện tượng tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p hiu 25/11/2022 4 3

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 0 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 0 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 0 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận; Các tham số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên; Một số quy luật phân phối xác suất; Bài toán ước lượng bằng khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các tham số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p hiu 25/11/2022 4 3

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kinh tế lượng là gì; Các khái niệm cơ bản của kinh tế lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hiu 25/11/2022 4 3

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp bình phương nhỏ nhất; Các giả thuyết cơ bản của mô hình hồi quy hai biến. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p hiu 25/11/2022 5 4

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thuộc tính của 1 mô hình tốt; Các loại sai lầm thường mắc; Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định; Một số mô hình kinh tế thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p hiu 25/11/2022 4 3

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.2: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.2: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.2: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing có nội dung trình bày về hệ thống tổ chức quản trị marketing; thực hiện kế hoạch và biện pháp marketing; vai trò và đặc điểm của hoạt động kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh marketing; hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động marketing;... Mời các bạn...

   8 p hiu 23/05/2022 96 29

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.1: Quản trị truyền thông marketing tích hợp

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.1: Quản trị truyền thông marketing tích hợp

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.1: Quản trị truyền thông marketing tích hợp có nội dung trình bày về bản chất của truyền thông marketing tích hợp; lập kế hoạch và thực hiện các chương trình quảng cáo; lập kế hoạch và thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng; lập kế hoạch và thực hiện quan hệ công chúng (PR);... Mời các bạn cùng tham...

   6 p hiu 23/05/2022 84 32

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 10: Quản trị kênh phân phối

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 10: Quản trị kênh phân phối

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 10: Quản trị kênh phân phối có nội dung trình bày về bản chất và chức năng của hệ thống kênh; cấu trúc và hoạt động của kênh phân phối; tổ chức (thiết kế) kênh phân phối; quản lý kênh phân phối; quản lý phân phối hàng hóa vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   13 p hiu 23/05/2022 85 20

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083