• Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 12 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 12 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 12 - Quyền chọn cổ phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm quyền chọn (Options), hợp đồng quyền chọn: điều khoản, yết giá quyền chọn cổ phiếu, giao dịch quyền chọn: OTC, giao dịch trên SGD tập trung,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   54 p hiu 22/03/2022 27 3

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 9 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 9 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 9 - Phân tích và đầu tư cổ phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Một số khái niệm liên quan tới cổ phiếu, phương pháp định giá dựa vào Bảng cân đối kế toán, mô hình chiết khấu dòng cổ tức, hệ số giá – thu nhập (P/E), kết hợp phân tích P/E và cổ tức. Mời các bạn cùng tham...

   44 p hiu 22/03/2022 52 18

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 10 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 10 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 10 - Quyền chọn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hợp đồng quyền chọn, giá trị quyền chọn, các chiến lược với quyền chọn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   39 p hiu 22/03/2022 30 1

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 14 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 14 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 14 - Cấu trúc thời hạn của lãi suất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Giới thiệu đường cong lợi suất, định giá trái phiếu, định nghĩa đường cong lợi suất, đường cong lợi suất trong môi trường chắc chắn,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   28 p hiu 22/03/2022 30 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được nội dung, đặc điểm các nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Hiểu và phân loại các hình thức huy động vốn và chi phí huy động vốn của ngân hàng thương mại. Xác định được chi phí huy động vốn của ngân hàng.

   28 p hiu 21/02/2022 83 28

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 4 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 4 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 4 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm, đặc điểm vai trò của tín dụng ngân hàng và vận dụng thành thạo quy trình tín dụng. Phân loại được các hình thức bảo đảm tín dụng. Phân biệt được tín dụng và cho vay, nắm được vững nghiệp vụ tín dụng khách hàng doanh nghiệp và...

   41 p hiu 21/02/2022 84 31

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được khái niệm, đặc điểm các khoản mục tài sản của Ngân hàng thương mại. Trình bày được nội dung các nghiệp vụ sử dụng vốn của Ngân hàng thương mại. Phân tích được mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của Ngân hàng thương mại

   25 p hiu 21/02/2022 67 32

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được khái niệm ngân hàng thương mại, phân biệt được sự khác nhau giữa ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác. Phân tích được chức năng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế, phân loại được các loại hình ngân hàng trong nền kinh tế

   29 p hiu 21/02/2022 76 37

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 6 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 6 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 6 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm ngoại hối, ngoại tệ, tỷ giá hối đoái, phương thức yết tỷ giá, cách xác định tỷ giá chéo. Trình bày được các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng thương mại: giao dịch giao ngay, phái sinh (Forward, Future, Swap, Option).

   26 p hiu 21/02/2022 53 20

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 5 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 5 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 5 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được quy trình dịch vụ thanh toán trong nước: Séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thẻ thanh toán. Trình bày được quy trình thanh toán của các phương thức thanh toán quốc tế: Chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ.

   42 p hiu 21/02/2022 42 11

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 7 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 7 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 7 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các dịch vụ khác Ngân hàng thương mại cung cấp cho đối tượng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Trình bày được những lợi ích dịch vụ mang lại đối với khách hàng.

   14 p hiu 21/02/2022 47 14

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 Thị trường vốn hiệu quả cung cấp cho người học những kiến thức như: Quyết định tài trợ có tạo ra giá trị doanh nghiệp; Mô tả thị trường vốn hiệu quả; Các hình thức khác nhau của thị trường hiệu quả;Bằng chứng; Những bằng chứng thực nghiệm thách thức lý thuyết thị trường hiệu quả.

   36 p hiu 24/01/2022 96 31

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083