Microsoft Word 2010 căn bản: Bài học 6 - Tìm và thay thế văn bản trong Word 2010

Bài học này hướng dẫn thao tác thực hiện chức năng tìm kiếm và thay thế các nội dung trên MS Word 2010, cách sử dụng tính năng nâng cao để tìm kiếm được chính xác. Chúc các bạn thực hiện tốt kỹ năng này nhé!