Dựng phim chuyên nghiệp với Adobe Premiere cho ngành truyền thông - Bài 1: Khái niệm cơ bản về ngành dựng phim

Video "Khái niệm cơ bản về ngành dựng phim" trong khóa học Online "Dựng phim chuyên nghiệp với Adobe Premiere cho ngành truyền thông" nhằm giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về ngành dựng phim, để bạn thêm tự tin xây dựng nên các thước phim chất lượng. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.