Đam mê - Chìa khóa thành công: Phần 1 - TS.Lê Thẩm Dương

Đam mê mang lại những động lực mạnh mẽ, giúp bạn kiên trì với mục tiêu đã đặt ra và từng bước mở ra cánh cửa thành công cho chính mình. Mọi khó khăn bạn gặp phải cho dù có lớn đến đâu cũng sẽ hóa hư không khi bạn sống và làm việc với một đam mê thực sự, TS. Lê Thẩm Dương sẽ giúp bạn nhận ra đâu là chìa khóa thành công và để thành công thì đam mê của bạn sẽ được thực hiện như thế nào?