• Ebook Support to critical care fundamental (Fifth edition): Part 1

  Ebook Support to critical care fundamental (Fifth edition): Part 1

  Part 1 of the document Support to critical care fundamental (Fifth edition) has contents: Airway management, cardiopulmonary cerebral resuscitation, diagnosis and management of acute respiratory failure, mechanical ventilation, neurologic support,.... and other contents. Invite you to refer.

   239 p hiu 30/10/2021 22 0

 • Ebook Support to critical care fundamental (Fifth edition): Part 2

  Ebook Support to critical care fundamental (Fifth edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of the document Support to critical care fundamental (Fifth edition) has contents: Special considerations, critical care in pregnancy, ethics in critical care medicine, management of life threatening electrolyte and metabolic disturbances,... and other contents. Invite you to refer.

   266 p hiu 30/10/2021 23 0

 • Ebook A manual of diagnostic tests in laboratory (Ninth edition): Part 1

  Ebook A manual of diagnostic tests in laboratory (Ninth edition): Part 1

  Part 1 of the document A manual of diagnostic tests in laboratory (Ninth edition) has contents: Diagnostic testing, blood studies - hematology and coagulation, urine studies, stool studies, cerebrospinal fluid studies, chemistry studies, chemistry studies. Invite you to refer.

   683 p hiu 30/10/2021 19 0

 • Ebok A manual of diagnostic tests in laboratory (Ninth edition): Part 2

  Ebok A manual of diagnostic tests in laboratory (Ninth edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of the document A manual of diagnostic tests in laboratory (Ninth edition) has contents: Immunodiagnostic studies, nuclear medicine studies, cytologic, histologic and genetic studies, endoscopic studies, ultrasound studies, pulmonary function, arterial blood gases (ABGs)... and other contents. Invite you to refer.

   599 p hiu 30/10/2021 17 0

 • Ebook Handbook of procedure in critical care: Part 1

  Ebook Handbook of procedure in critical care: Part 1

  Part 1 of the document Handbook of procedure in critical care has contents: Arterial cannulation, brain tissue oxygen monitoring, central venous catheter placement, chest tube (tube thoracostomy) placement, esophageal balloon tamponade,.... and otehr contents. Invite you to refer.

   96 p hiu 30/10/2021 20 0

 • Ebook Handbook of procedure in critical care: Part 2

  Ebook Handbook of procedure in critical care: Part 2

  Continued part 1, part 2 of the document Handbook of procedure in critical care has contents: Intracranial pressure monitoring, intubation and airway monitoring, intubation and airway monitoring, lumbar puncture, percutaneous tracheostomy, pulmonary artery (swan ganz) catheters, temporary pacemakers,.... and other contents. Invite you to refer.

   100 p hiu 30/10/2021 23 0

 • Ebook Cấp cứu ban đầu: Phần 1

  Ebook Cấp cứu ban đầu: Phần 1

  Cấp cứu ban đầu là sự hỗ trợ và can thiệp ban đầu của người cấp cứu với người bị nạn, bị thương tích, bị bệnh cấp tính, mục đích là để cứu sống nạn nhân, hoặc làm hạn chế những nguy hiểm đe dọa người bệnh, hoặc ngăn không cho tình trạng xấu đi, thúc đẩy quá trình hồi phục. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 1 cuốn sách.

   43 p hiu 20/09/2021 138 2

 • Ebook Cấp cứu ban đầu: Phần 2

  Ebook Cấp cứu ban đầu: Phần 2

  Sách Cấp cứu ban đầu được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Bộ Y tế trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo lâu năm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và...

   57 p hiu 20/09/2021 70 0

 • Ebook Y tế công cộng và y học dự phòng: Phần 1

  Ebook Y tế công cộng và y học dự phòng: Phần 1

  Phần 1 gồm các nội dung: giới thiệu về y tế công cộng và y học dự phòng ; lịch sử phát triển của y tế công cộng và y học dự phòng ; ngành y tế công cộng; ngành y học dự phòng ; thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực y tế công cộng và y học dự phòng trong hệ thống y tế; khoa y tế công cộng – trường Đh y dược Huế; chương trình đào tạo; cử...

   32 p hiu 20/09/2021 61 0

 • Ebook Y tế công cộng và y học dự phòng: Phần 2

  Ebook Y tế công cộng và y học dự phòng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 với các nội dung: cơ hội học lên cao; cơ hội đào tạo trong nước; cơ hội đào tạo nước ngoài; cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp; các kỹ năng cần thiết, nguồn tài liệu bổ ích, kỹ năng học tích cực... mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung .

   40 p hiu 20/09/2021 74 0

 • Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 3 - Hợp đồng giáo dục): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 3 - Hợp đồng giáo dục): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 3 - Hợp phần giáo dục): Phần 1 sẽ giới thiệu tới các bạn một số thông tin cơ bản về chăm sóc và giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   48 p hiu 20/09/2021 63 0

 • Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 3 - Hợp phần giáo dục): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 3 - Hợp phần giáo dục): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 3 - Hợp phần giáo dục): Phần 2 tập trung trình bày các vấn đề về giáo dục trung học và đại học; giáo dục không chính quy; học tập suốt đời. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   34 p hiu 20/09/2021 64 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083