• Ebook Toxicologic pathology - Nonclinical safety assessment (2/E): Part 1

  Ebook Toxicologic pathology - Nonclinical safety assessment (2/E): Part 1

  Part 1 book "Toxicologic pathology - Nonclinical safety assessment" includes content: Overview of drug development, nonclinical safety evaluation of drugs, nonclinical safety evaluation of advanced therapies, nonclinical safety evaluation of medical devices, pathology and the pathologist in pharmaceutical research and development, routine and special techniques in toxicologic pathology,.... and other contents.

   408 p hiu 24/11/2023 18 0

 • Ebook Toxicologic pathology - Nonclinical safety assessment (2/E): Part 2

  Ebook Toxicologic pathology - Nonclinical safety assessment (2/E): Part 2

  Part 2 book "Toxicologic pathology - Nonclinical safety assessment" includes content: Gastrointestinal tract; liver, gallbladder, and exocrine pancreas; respiratory system; urinary system; hematopoietic system; the lymphoid system; bone, muscle, and tooth; the cardiovascular system; endocrine glands; reproductive system and mammary gland; skin; nervous system, special senses.

   838 p hiu 24/11/2023 20 0

 • Bài giảng Cập nhật chẩn đoán và xử trí IBS 2023 - PGS. TS. BS. Quách Trọng Đức

  Bài giảng Cập nhật chẩn đoán và xử trí IBS 2023 - PGS. TS. BS. Quách Trọng Đức

  Bài giảng Cập nhật chẩn đoán và xử trí IBS 2023 trình bày những nội dung chính gồm: đặc điểm IBS và tiếp cận chẩn đoán ở bệnh nhân Việt Nam; tiếp cập chẩn đoán IBS theo ROME IV; xử trí IBS ở bệnh nhân Việt Nam; hiệu quả điều trị IBS bằng biện pháp không dùng thuốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hiu 24/11/2023 19 0

 • Bài giảng Cập nhật mới trong điều trị rối loạn nhịp chậm và rung nhĩ - BS.CKII. Kiều Ngọc Dũng

  Bài giảng Cập nhật mới trong điều trị rối loạn nhịp chậm và rung nhĩ - BS.CKII. Kiều Ngọc Dũng

  Bài giảng Cập nhật mới trong điều trị rối loạn nhịp chậm và rung nhĩ trình bày những nội dung chính gồm: đánh giá bệnh nhân nhịp chậm; cách xử trí rối loạn nhịp chậm; chỉ định đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn cập nhật theo ESC và ACC; các khuyến cáo chính về điều trị tạo nhịp tim; cập nhật điều trị rung nhĩ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p hiu 24/11/2023 10 0

 • Bài giảng Tiếp cận điều trị toàn diện bệnh loãng xương - PGS.TS. Nguyễn Đình Khoa

  Bài giảng Tiếp cận điều trị toàn diện bệnh loãng xương - PGS.TS. Nguyễn Đình Khoa

  Bài giảng Tiếp cận điều trị toàn diện bệnh loãng xương trình bày những nội dung gồm: thấp khớp học (Rheumatology) - các bệnh cơ xương khớp và tự miễn thường gặp; loãng xương (LX) - vấn đề sức khỏe cộng đồng; loãng xương và gãy xương do thuốc; đánh giá, tầm soát, chẩn đoán loãng xương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hiu 24/11/2023 9 0

 • Ebook Integrative human biochemistry: A textbook for medical biochemistry - Part 2

  Ebook Integrative human biochemistry: A textbook for medical biochemistry - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Integrative human biochemistry: A textbook for medical biochemistry" has presents the following content: catabolism of the major biomolecules; metabolic responses to hyperglycemia - regulation and integration of metabolism in the absorptive state; regulation and integration of metabolism during hypoglycemia; regulation and integration of metabolism during physical activity; control of body weight and the...

   196 p hiu 24/07/2023 104 32

 • Ebook Integrative human biochemistry: A textbook for medical biochemistry - Part 1

  Ebook Integrative human biochemistry: A textbook for medical biochemistry - Part 1

  Part 1 of ebook "Integrative human biochemistry: A textbook for medical biochemistry" has presents the following content: the molecules of life; introduction - life is made of molecules; the chemistry and physics of life; the families of biological molecules; the interplay and regulation of metabolism; introduction to metabolism; the regulation of metabolisms; energy conservation in metabolism - the mechanisms of ATP synthesis;...

   237 p hiu 24/07/2023 124 32

 • Ebook Đông y nhập môn: Phần 1

  Ebook Đông y nhập môn: Phần 1

  Cuốn sách "Đông y nhập môn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm của Đông y; Học thuyết âm dương; Học thuyết ngũ hành; Học thuyết kinh lạc; Học thuyết dự phòng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   52 p hiu 26/02/2023 167 92

 • Ebook Đông y nhập môn: Phần 2

  Ebook Đông y nhập môn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Đông y nhập môn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Năm tạng sáu phủ; Mười hai kinh mạch; Khí huyết; Luận giải các nguyên nhân gây bệnh; Bộ phận dược vật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p hiu 26/02/2023 152 89

 • Ebook Dược lý học (Tập 1): Phần 1

  Ebook Dược lý học (Tập 1): Phần 1

  Tài liệu "Dược lý học (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ và dược động học cơ bản; Tác dụng của thuốc; Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc; Phản ứng bất lợi của thuốc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   67 p hiu 27/01/2023 194 80

 • Ebook Dược lý học (Tập 1): Phần 2

  Ebook Dược lý học (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Dược lý học (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương; Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   127 p hiu 27/01/2023 156 76

 • Bài giảng Xác suất và thống kê trong y dược - Chương 4: Lý thuyết mẫu

  Bài giảng Xác suất và thống kê trong y dược - Chương 4: Lý thuyết mẫu

  Bài giảng Xác suất và thống kê trong y dược - Chương 4: Lý thuyết mẫu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng thể và mẫu; mẫu ngẫu nhiên, mẫu cụ thể; các kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên; trình bày mẫu cụ thể; trung bình mẫu ngẫu nhiên; tỉ lệ mẫu ngẫu nhiên; phương sai mẫu ngẫu nhiên; cách tính các đặc trưng mẫu cụ...

   41 p hiu 25/11/2022 63 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhbu279417952vi