• Ebook Countdown to first certificate (Teacher's book): Part 2

  Ebook Countdown to first certificate (Teacher's book): Part 2

  Ebook "Countdown to first certificate (Teacher's book)" provide bright ideas - optional activities assisting you to set up and extend Student's Book tasks in an interesting and effective way; photocopiable classroom activities — more than fifty pages of innovative consolidation activites; photocopiable tests — fifteen end of unit tests to revise the vocabulary and grammar introduced in each unit, and three progress tests, one after every...

   111 p hiu 25/11/2022 8 7

 • Ebook Countdown to first certificate (Teacher's book): Part 1

  Ebook Countdown to first certificate (Teacher's book): Part 1

  Ebook "Countdown to first certificate (Teacher's book)" will enable you to make optimum use of the Student's Book, through comprehensive teaching notes, cultural information, and advice on when to use the Workbook tasks. Please refer to part 1 of the ebook for details!

   130 p hiu 25/11/2022 7 6

 • Ebook Natural resource and environmental economics (4th edition): Part 2

  Ebook Natural resource and environmental economics (4th edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Natural resource and environmental economics (4th edition)" provide readers with content about: project appraisal; cost–benefit analysis; valuing the environment; natural resource exploitation; the efficient and optimal use of natural resources; the theory of optimal resource extraction: non-renewable resources;... Please refer to the ebook for details!

   350 p hiu 25/11/2022 4 4

 • Ebook Natural resource and environmental economics (4th edition): Part 1

  Ebook Natural resource and environmental economics (4th edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Natural resource and environmental economics (4th edition)" provide readers with content about: an introduction to natural resource and environmental economics; the origins of the sustainability problem; ethics, economics and the environment; welfare economics and the environment; environmental pollution; pollution control targets;... Please refer to the ebook for details!

   395 p hiu 25/11/2022 5 4

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Văn hóa kinh doanh" tiếp tục trình bày những nội dung cơ bản về văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp như khái niệm, các nhân tố tác động, các bộ phận cấu thành, vai trò của doanh nhân trong phát triển văn hóa doanh nghiệp và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p hiu 25/11/2022 5 4

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Văn hóa kinh doanh" trình bày kiến thức tổng quát về văn hóa kinh doanh như khái niệm, đặc điểm, vai trò, các hình thức biểu hiện; tổng quan khái niệm, nội dung và hình thức thể hiện, vai trò, những điều kiện, cách thức xây dựng và phát huy triết lý kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời phân tích vấn đề xây dựng và phát huy...

   78 p hiu 25/11/2022 6 4

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu Phần 1 được biên soạn làm giáo trình cho sinh viên đại học chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin. Trình bày các kỹ thuật tổ chức dữ liệu ở dạng mô hình liên kết thực thể, hay mô hình quan hệ, chuẩn hóa mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, cũng như sử dụng các phép toán đại số quan hệ hoặc SQL để truy vấn thông tin...

   123 p hiu 25/11/2022 5 4

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu Phần 1 gồm có 3 chương, với các nội dung chính như sau: tổng quan về cơ sở dữ liệu; cơ sở dữ liệu quan hệ; ngôn ngữ khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

   56 p hiu 25/11/2022 8 7

 • Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên

  Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên

  Bài giảng Kế toán quản trị này cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị bao dưới hình thức nội dung lý thuyết, thiết kế thành các công thức tính toán, những ví dụ minh họa cụ thể để người đọc có thể hiểu, vận dụng vào thực tiễn trong công tác quản trị tại các doanh nghiệp cũng như các tổ chức kinh tế nói...

   92 p hiu 25/11/2022 5 5

 • Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên

  Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên

  Nội dung của tài liệu Kế toán quản trị 1 được trình bày gồm 5 chương: Tổng quan về Kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận; Dự toán ngân sách hoạt động của doanh nghiệp; Đánh giá trách nhiệm quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây.

   86 p hiu 25/11/2022 5 4

 • Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính nâng cao

  Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính nâng cao

  Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính nâng cao. Chương này giúp học viên so sánh quản trị tài chính ở tầm tác nghiệp với quản trị tài chính ở tầm chiến lược; bàn luận về những tiền đề quan trọng trong quản trị tài chính ở tầm chiến lược; làm rõ vai trò của quản trị...

   10 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 2: Phân tích tài chính nâng cao

  Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 2: Phân tích tài chính nâng cao

  Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 2: Phân tích tài chính nâng cao. Chương này giúp học viên bàn luận về việc lập và sử dụng báo cáo tài chính so sánh, báo cáo tỷ trọng và báo cáo xu hướng tương đối; nghiên cứu thêm về xử lý dữ liệu đa công ty trong nghiên cứu tài chính; thống kê mô tả, phân tích tương quan,...

   10 p hiu 25/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083