• Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường: Phần 1

  Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường: Phần 1

  Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường cung cấp cho sinh viên trong trường cũng như những người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp những kiến thức cơ bản, luật pháp chính sách, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và môi trường. Giáo trình gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1 những vấn...

   165 p hiu 25/09/2023 10 0

 • Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường: Phần 2

  Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường gồm có 2 chương, trình bày những nội dung sau: Chương 4 kỹ thuật vệ sinh môi trường lao động; chương 5 môi trường bảo vệ trong cơ sở sản xuất, kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p hiu 25/09/2023 9 0

 • Giáo trình Sinh lí thực vật: Phần 1 - Hoàng Minh Tấn

  Giáo trình Sinh lí thực vật: Phần 1 - Hoàng Minh Tấn

  Giáo trình Sinh lí thực vật: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: sinh lí tế bào thực vật; sự trao đổi nước của thực vật; quang hợp của thực vật; hô hấp của thực vật; sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   186 p hiu 25/09/2023 7 0

 • Giáo trình Sinh lí thực vật: Phần 2 - Hoàng Minh Tấn

  Giáo trình Sinh lí thực vật: Phần 2 - Hoàng Minh Tấn

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Sinh lí thực vật: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: dinh dưỡng khoáng của thực vật; sinh trưởng và phát triển của thực vật; tính chống chịu sinh lí của thực vật với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   177 p hiu 25/09/2023 9 0

 • Giáo trình Vi sinh vật học - Lý thuyết và bài tập giải sẵn (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Vi sinh vật học - Lý thuyết và bài tập giải sẵn (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Vi sinh vật học - Lý thuyết và bài tập giải sẵn (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung: Khống chế sinh trưởng của vi sinh vật; Sinh học phân tử và di truyền học vi sinh vật; Công nghệ ADN & Genomics vi sinh vật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   239 p hiu 25/09/2023 10 0

 • Giáo trình Vi sinh vật học - Lý thuyết và bài tập giải sẵn (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Vi sinh vật học - Lý thuyết và bài tập giải sẵn (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Vi sinh vật học - Lý thuyết và bài tập giải sẵn (Tập 2): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Vi sinh vật học thực phẩm và công nghiệp; Các bệnh sinh ra từ thực phẩm; Liệu pháp sinh học; Sinh thái học vi sinh vật; Cạnh tranh và hợp tác vi sinh vật; Vai trò của vi sinh vật trong các vòng tuần hoàn sinh địa hóa. Mời các bạn cùng tham...

   267 p hiu 25/09/2023 9 0

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành tài chính: Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành tài chính: Phần 1

  Giáo trình "Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính" gồm 42 bài bài với lượng 240 tiết được dùng cho các chuyên ngành khác nhau ở Học viện Tài chính. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung của 20 bài học về chủ đề kinh tế học, tiền tệ ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   135 p hiu 25/09/2023 4 0

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành tài chính: Phần 2

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tiếng Anh chuyên ngành tài chính" cung cấp cho người đọc các bài học về chủ đề tài chính, kế toán kiểm toán, phân tích tài chính, marketing và kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p hiu 25/09/2023 5 0

 • Giáo trình Quản lý kho vận: Phần 1

  Giáo trình Quản lý kho vận: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý kho vận" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 7 bao gồm: Quản lý kho vận, hoạt động kho vận, thiết bị kho, mặt bằng kho vận; lấy đơn, kho chuyển hàng, hoạch định kho vận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p hiu 24/07/2023 73 43

 • Giáo trình Quản lý kho vận: Phần 2

  Giáo trình Quản lý kho vận: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Quản lý kho vận" giới thiệu một số công nghệ thường dùng trong kho bao gồm công nghệ tự động, công nghệ thông tin, một số vấn đề quan trọng khi quản lý kho vận nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của kho vận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p hiu 24/07/2023 79 40

 • Giáo trình Kế toán Mỹ: Phần 2 - ThS. Phạm Thanh Liêm

  Giáo trình Kế toán Mỹ: Phần 2 - ThS. Phạm Thanh Liêm

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kế toán Mỹ: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: kế toán tài sản ngắn hạn, kế toán tài sản dài hạn; kế toán nợ phải trả; thành viên góp vốn và công ty cổ phần;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   275 p hiu 24/07/2023 76 44

 • Giáo trình Kế toán Mỹ: Phần 1 - ThS. Phạm Thanh Liêm

  Giáo trình Kế toán Mỹ: Phần 1 - ThS. Phạm Thanh Liêm

  Giáo trình Kế toán Mỹ: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: môi trường kế toán; mô hình kế toán căn bản; kế toán trong công ty thương mại;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   218 p hiu 24/07/2023 82 46

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu