• Hệ giá trị văn hóa doanh nhân trong cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

  Hệ giá trị văn hóa doanh nhân trong cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

  Bài viết đi sâu phân tích thực trạng hệ thống giá trị văn hóa doanh nhân trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam hiện nay, từ đó gợi ý một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ giá trị văn hóa doanh nhân góp phần hoàn thiện thêm về mặt lý luận cũng như thực tiễn yếu tố văn hóa doanh nhân.

   8 p hiu 30/11/2021 30 0

 • Vai trò của quản trị tri thức trong xây dựng chiến lược kinh doanh điện tử

  Vai trò của quản trị tri thức trong xây dựng chiến lược kinh doanh điện tử

  Bài viết kết luận rằng quản trị tri thức có những tác động quan trọng và những lợi ích có thể hướng các tổ chức xây dựng chiến lược mới hoặc phát triển hiệu quả của quá trình kinh doanh và hỗ trợ quá trình ra quyết định.

   7 p hiu 30/11/2021 10 0

 • Xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam thời kỳ hội nhập, những vấn đề đặt ra

  Xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam thời kỳ hội nhập, những vấn đề đặt ra

  Bài viết cho thấy hội nhập kinh tế quốc tế đã, đang, sẽ là một xu hướng lớn mà bất kỳ một quốc gia nào trên con đường phát triển đều phải trải qua. Trong quá trình đó việc để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần tạo dựng cho đơn vị mình một mô hình văn hóa kinh doanh phù hợp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

   7 p hiu 30/11/2021 12 0

 • Nhân tố ảnh hưởng và kết quả của sự gắn kết khách hàng trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến sở hữu bởi công ty

  Nhân tố ảnh hưởng và kết quả của sự gắn kết khách hàng trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến sở hữu bởi công ty

  Nghiên cứu khám phá này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn sâu 6 đáp viên. Nghiên cứu nhằm phát triển một mô hình khái niệm về những nhân tố ảnh hưởng và kết quả của sự gắn kết thương hiệu trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến trong bối cảnh văn hóa Việt Nam.

   12 p hiu 30/11/2021 34 0

 • Nhu cầu mua sắm online của giới trẻ hiện nay ở Việt Nam

  Nhu cầu mua sắm online của giới trẻ hiện nay ở Việt Nam

  Mua sắm trực tuyến (online shopping) là hình thức mua sắm rất phổ biến hiện nay. Cùng sự phát triển của nền kinh tế, giới trẻ đang thay đổi nhanh chóng với những thói quen và tư duy hoàn toàn mới. Không quá ngạc nhiên khi thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng yêu thích mua sắm online. Có thể nói, đây là một thị trường vô cùng tiềm năng và sẽ phát triển...

   5 p hiu 30/11/2021 11 0

 • Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và những thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam

  Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và những thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết giới thiệu khái quát về cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 và những tác động của cuộc cách mạng này lên các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Việt nam nói riêng. Tuy nhiên, nội dung bài viết chỉ đề cập đến những tác động mang tính thách thức đối với các doanh nghiệp Việt nam và một số giải pháp kinh tế đã được các chuyên gia đề...

   6 p hiu 30/11/2021 11 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Grabfood của khách hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Grabfood của khách hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết đã khảo sát người dân tại TP. Hồ Chí Minh và thu lại được 200 bảng khảo sát hợp lệ. Tiến hành phân tích dữ liệu trên phần mềm SPSS 20. Chọn ra nguyên nhân cốt lõi ảnh hưởng đến “Quyết định chọn GrabFood” của khách hàng TP. Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp “Tài xế tích cực, nhận ưu đãi 4G”. Cụ thể là thêm danh mục đánh giá...

   8 p hiu 30/11/2021 25 0

 • Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập

  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập

  Việt Nam hiện là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế, việc tham gia hội nhập kinh tế quốc tế giúp các doanh nghiệp mở rộng các ngành nghề, các sản phẩm xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu... nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, như sản phẩm có đáp ứng được quy tắc xuất xứ hàng hóa. Trong nội...

   8 p hiu 30/11/2021 29 0

 • Xây dựng sàn giao dịch công nghệ theo mô hình doanh nghiệp

  Xây dựng sàn giao dịch công nghệ theo mô hình doanh nghiệp

  Sàn giao dịch công nghệ (sau đây viết tắt là “SGDCN” hoặc “sàn GDCN” hoặc “sàn”) là mô hình hoạt động nhằm thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, hỗ trợ, tư vấn cho các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) và các doanh nghiệp trong quá trình giao dịch, chuyển giao công nghệ, là cầu nối giữa khu vực nghiên cứu và triển khai (R&D) với khu vực...

   12 p hiu 30/11/2021 32 0

 • Mở rộng từ điển Vietsentiwordnet cho miền dữ liệu thuộc lĩnh vực du lịch sử dụng phương pháp dựa trên từ vựng

  Mở rộng từ điển Vietsentiwordnet cho miền dữ liệu thuộc lĩnh vực du lịch sử dụng phương pháp dựa trên từ vựng

  Bài viết này do đó tập trung vào việc mở rộng từ điển VietSentiWordNet với việc làm giàu các từ quan điểm thuộc lĩnh vực du lịch, trong đó một mô hình mở rộng từ điển VietSentiWordNet sử dụng phương pháp dựa trên từ vựng được đề xuất và một tiến trình tiền xử lý dữ liệu với nhiều chức năng được tích hợp cũng được bổ sung nhằm...

   15 p hiu 25/08/2021 182 100

 • Khảo sát nhận thức của giới trẻ về nguyên tắc ứng xử du lịch có trách nhiệm tại điểm đến

  Khảo sát nhận thức của giới trẻ về nguyên tắc ứng xử du lịch có trách nhiệm tại điểm đến

  rên cơ sở phân tích vấn đề du lịch có trách nhiệm từ góc độ du khách, bài viết thực hiện một khảo sát nhận thức của du khách trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh về nguyên tắc ứng xử du lịch có trách nhiệm để nhận biết cụ thể mức độ hiểu biết của du khách trẻ về quan điểm cũng như hành vi du lịch có trách nhiệm. Khảo sát thực hiện trên...

   9 p hiu 25/08/2021 128 60

 • Các yếu tố tạo nên sự thành công của dịch vụ du lịch Homestay tại Việt Nam

  Các yếu tố tạo nên sự thành công của dịch vụ du lịch Homestay tại Việt Nam

  Bài viết khái quát thực trạng kinh doanh Homestay tại Việt Nam; từ đó trình bày một số yếu tố cơ bản nhằm phát triển dịch vụ du lịch Homestay: yếu tố văn hóa cư dân bản địa; cách thức làm du lịch của chủ hộ kinh doanh Homestay và các công ty Lữ hành; cơ sở hạ tầng, giao thông và vai trò của cộng đồng trong phát triển bền vững.

   6 p hiu 25/08/2021 139 44

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083