• Bài giảng Marketing thương mại: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Mục tiêu của Bài giảng Marketing thương mại: Chương 8 nhằm giúp hiểu được sự khác biệt của các loại kế hoạch trong marketing, có khả năng tự lên kế hoạch marketing thương mại cho sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hiu 15/06/2022 5 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Nội dung chương 7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Xúc tiến bán hàng", cụ thể như: Các công cụ phát triển thương hiệu tại điểm bán, trưng bày và nhận diện tại điểm bán, khuyến mại,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 6 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 6 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Bản chất của phân phối, lựa chọn mô hình phân phối, hệ thống quản lý phân phối, thâm nhập bán sỉ và bán lẻ, lựa chọn đối tác phân phối,...

   20 p hiu 15/06/2022 4 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Chương 5 giúp người học hiểu về "Danh mục thương hiệu và Sản phẩm Protfolio". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sản phẩm trên quan điểm marketing, danh mục thương hiệu và sản phẩm (Portfolio), mô hình mở rộng thương hiệu, bao bì sản phẩm,...

   18 p hiu 15/06/2022 4 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 4 với mục tiêu nhằm phân tích được khái niệm định vị và vai trò của sự khác biệt trong định vị, phân tích được các chiến lược định vị điển hình trong marketing thương mại, hiểu được quy trình định vi trong thương hiệu.

   10 p hiu 15/06/2022 4 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Mục tiêu Bài giảng Marketing thương mại: Chương 3 giúp các bạn hiểu được hành vi của khách hàng trong quá trình mua sắm, hiểu được tầm quan trọng của Insight và phương pháp tìm Insight. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hiu 15/06/2022 5 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích được vấn đề liên quan đến cơ hội trong kinh doanh, xác định được thị trường kinh doanh của doanh nghiệp, trình bày được các cách thức, phương pháp đo lường và ước tính nhu cầu thị trường, hiểu được phương pháp xác định thị trường mục tiêu...

   21 p hiu 15/06/2022 4 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Ôn tập khái quát về marketing, hiểu được quá trình hình thành và phát triển của marketing thương mại, phân tích khái niệm marketing thương mại, nhận biết được vai trò, nhiệm vụ và nguyên tắc trong marketing thương mại.

   22 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 0 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 0 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 0 cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động Marketing thương mại, hiểu rõ phương pháp lập kế hoạch Marketing thương mại, phân tích được các hoạt động Marketing thương mại trong thực tiễn.

   11 p hiu 15/06/2022 4 0

 • Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 10 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 10 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 10 với mục tiêu bài học là trình bày các chức năng diễn hoạt; Mô tả đúng ý nghĩa các tham số của hộp thoại Time Configuration; Vận dụng những kiến thức đã học để vẽ hình theo mẫu; Đảm bảo an toàn người và thiết bị.

   13 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 9 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 9 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 9 với mục tiêu bài học là trình bày chính xác các tham số trong bộ biên tập vật liệu Material Editor; Vận dụng những kiến thức đã học để vẽ hình theo mẫu, theo sở thích bản thân; Áp vật liệu cho mô hình.

   6 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 8 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 8 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 8 với mục tiêu bài học là trình bày đúng khái niệm về tiết diện và đường dẫn; Mô tả đúng ý nghĩa các tham số hiệu chỉnh Loft; Vận dụng những kiến thức đã học để vẽ hình theo mẫu.

   9 p hiu 15/06/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083