• Bài giảng May thời trang - Bài 1: Giới thiệu nghề cắt may

  Bài giảng May thời trang - Bài 1: Giới thiệu nghề cắt may

  Bài giảng May thời trang - Bài 1: Giới thiệu nghề cắt may. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: giải thích được vai trò, vị trí của nghề cắt may; trình bày được đặc điểm, yêu cầu của nghề cắt may; phân tích được triển vọng của nghề cắt may;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng May thời trang - Bài 5: Thực hành Các đường may cơ bản

  Bài giảng May thời trang - Bài 5: Thực hành Các đường may cơ bản

  Bài giảng May thời trang - Bài 5: Thực hành Các đường may cơ bản. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: thực hiện được các đường may cơ bản đúng kỹ thuật để vận dụng vào sản phẩm; bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng May thời trang - Bài 2: Vật liệu và dụng cụ cắt may

  Bài giảng May thời trang - Bài 2: Vật liệu và dụng cụ cắt may

  Bài giảng May thời trang - Bài 2: Vật liệu và dụng cụ cắt may. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: biết cách phân loại vải dựa theo nguồn gốc và kiểu dệt, các phụ liệu cần thiết của nghề cắt may; biết cách sử dụng và bảo quản dụng cụ cắt may đúng kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p hiu 23/05/2023 1 0

 • Bài giảng May thời trang - Bài 4: Thực hành Sử dụng và bảo dưỡng máy may

  Bài giảng May thời trang - Bài 4: Thực hành Sử dụng và bảo dưỡng máy may

  Bài giảng May thời trang - Bài 4: Thực hành Sử dụng và bảo dưỡng máy may. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: sử dụng máy may đúng quy trình và điều chỉnh được mũi may; bảo dưỡng máy may đúng kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng May thời trang - Bài 8: Thực hành Cắt may quần đùi, quần dài

  Bài giảng May thời trang - Bài 8: Thực hành Cắt may quần đùi, quần dài

  Bài giảng May thời trang - Bài 8: Thực hành Cắt may quần đùi, quần dài. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: vẽ và cắt được quần đùi hoặc quần dài theo số đo cho sẵn chính xác, đúng kích thước trên vải; sử dụng máy may để may quần theo đúng quy trình, sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng May thời trang - Bài 7: Đường may tay cơ bản

  Bài giảng May thời trang - Bài 7: Đường may tay cơ bản

  Bài giảng May thời trang - Bài 7: Đường may tay cơ bản. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: trình bày được khái niệm, phân loại đường may tay cơ bản; nêu được một số đường may tay cơ bản như khâu nhân tự, thùa khuyết;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng May thời trang - Bài 6: Bản vẽ cắt may

  Bài giảng May thời trang - Bài 6: Bản vẽ cắt may

  Bài giảng May thời trang - Bài 6: Bản vẽ cắt may. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: phân biệt được bản vẽ kiểu và bản vẽ cắt may; một số tiêu chuẩn của vẽ kỹ thuật được vận dụng vào bản vẽ cắt may; đọc được một số bản vẽ cắt may;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng May thời trang - Bài 3: Máy may (Tiết 1)

  Bài giảng May thời trang - Bài 3: Máy may (Tiết 1)

  Bài giảng May thời trang - Bài 3: Máy may (Tiết 1). Sau khi học xong bài này, học viên có thể: nhận biết được các bộ phận chính của máy may, các bộ phận tham gia vào quá trình tạo mũi may; có ý thức học tập tốt môn cắt may;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng May thời trang - Bài 3: Máy may (Tiết 2)

  Bài giảng May thời trang - Bài 3: Máy may (Tiết 2)

  Bài giảng May thời trang - Bài 3: Máy may (Tiết 2). Sau khi học xong bài này, học viên có thể: nắm vững kỹ thuật sử dụng máy may lắp kim, quấn chỉ vào suốt, lắp suốt vào thoi, lắp thoi suốt vào ổ chao, mắc chỉ trên, lấy chỉ dưới lên, vặn núm điều chỉnh hoặc cần gạt chỉ đúng mũi may; có óc nhận xét và biết quan sát; Có ý thức học tập tốt môn...

   22 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng May thời trang - Bài 3: Máy may (Tiết 3)

  Bài giảng May thời trang - Bài 3: Máy may (Tiết 3)

  Bài giảng May thời trang - Bài 3: Máy may (Tiết 3). Sau khi học xong bài này, học viên có thể: biết được cách vận hành máy may và biết cách điều chỉnh những hiện tượng hư hỏng thường gặp; biết được cách bảo dưỡng máy may theo quy trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng May thời trang - Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu

  Bài giảng May thời trang - Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu

  Bài giảng May thời trang - Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: học sinh vẽ được một số kiểu cổ áo thông dụng từ kiểu cổ tròn cơ bản: cổ tròn rộng, cổ vuông, cổ chữ U; may được một kiểu cổ đạt yêu cầu kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hiu 23/05/2023 1 0

 • Bài giảng Công nghệ gia công sản phẩm may: Phần 3 - TS. Phan Thanh Thảo

  Bài giảng Công nghệ gia công sản phẩm may: Phần 3 - TS. Phan Thanh Thảo

  Bài giảng "Công nghệ gia công sản phẩm may: Phần 3 - TS. Phan Thanh Thảo" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Các phương pháp gia công sản phẩm may; Gia công các cụm chi tiết chính của sản phẩm may; Xây dựng qui trình công nghệ may sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   26 p hiu 23/05/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083