• Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán; Kế toán mua hàng hóa trong doanh nghiệp xuất khẩu; Kế toán bán hàng hóa; Kế toán tài sản bằng tiền;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   158 p hiu 22/03/2022 250 144

 • Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin: Phần 1

  "Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về an toàn thông tin; các yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin và hệ thống thông tin; lỗ hổng bảo mật và điểm yếu hệ thống; quản lý, khắc phục các lỗ hổng bảo mật và tăng cường khả năng đề kháng cho hệ thống; các dạng tấn công và các phần mềm độc hại;... Mời các...

   79 p hiu 15/06/2022 213 143

 • Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về đảm bảo an toàn thông tin dựa trên mã hóa; các phương pháp mã hóa và giải thuật mã hóa; các kỹ thuật và công nghệ đảm bảo an toàn thông tin; điều khiển truy nhập; các hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập; quản lý, chính sách và pháp luật an...

   65 p hiu 15/06/2022 222 142

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Văn hóa kinh doanh" trình bày kiến thức tổng quát về văn hóa kinh doanh như khái niệm, đặc điểm, vai trò, các hình thức biểu hiện; tổng quan khái niệm, nội dung và hình thức thể hiện, vai trò, những điều kiện, cách thức xây dựng và phát huy triết lý kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời phân tích vấn đề xây dựng và phát huy...

   78 p hiu 25/11/2022 177 136

 • Bài giảng Phát triển phần mềm hướng dịch vụ: Phần 1

  Bài giảng Phát triển phần mềm hướng dịch vụ: Phần 1

  Bài giảng Phát triển phần mềm hướng dịch vụ: Phần 1 có nội dung trình bày giới thiệu về tiến hóa của web hiện nay, dịch vụ web; các chuẩn cơ bản của dịch vụ web, giao thức truy nhập đối tượng đơn giản SOAP; công nghệ cho phát triển dịch vụ web; các nguyên lý tính toán hướng dịch vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p hiu 15/06/2022 201 136

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Văn hóa kinh doanh" tiếp tục trình bày những nội dung cơ bản về văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp như khái niệm, các nhân tố tác động, các bộ phận cấu thành, vai trò của doanh nhân trong phát triển văn hóa doanh nghiệp và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p hiu 25/11/2022 182 135

 • Bài giảng Phát triển phần mềm hướng dịch vụ: Phần 2

  Bài giảng Phát triển phần mềm hướng dịch vụ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Phát triển phần mềm hướng dịch vụ: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về các mô hình kiến trúc; kiến trúc hướng dịch vụ; Ontology và OWL; công cụ Protégé cho xây dựng OWL; dịch vụ web ngữ nghĩa và OWL-S; khám phá dịch vụ web ngữ nghĩa; lựa chọn dịch vụ web ngữ nghĩa; thiết kế cơ chế khám phá dịch vụ web ngữ...

   65 p hiu 15/06/2022 205 135

 • Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Kinh tế doanh nghiệp thương mại" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: các nguồn lực chủ yếu của doanh nghiệp thương mại; hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp thương mại; kế hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp; tăng trưởng trong doanh nghiệp thương mại; đầu tư trong doanh nghiệp thương mại; tài trợ trong doanh nghiệp...

   161 p hiu 25/11/2022 204 132

 • Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Kinh tế doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho học viên những nội dung về: đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học kinh tế doanh nghiệp thương mại; doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường; tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; dịch vụ trong doanh...

   131 p hiu 25/11/2022 188 130

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành thương mại II (English for Business II - Intensive listening): Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành thương mại II (English for Business II - Intensive listening): Phần 1

  Intensive listening is one of the three parts of "English for Business II". It helps you to develop your English listening and speaking skills in business contexts. It will help you to understand what you hear in meetings, on the phone and when socializing with clients or colleagues. You will also be able to practise using the language yourself.

   52 p hiu 25/06/2023 146 128

 • Bài giảng Truyền thông Marketing: Phần 2

  Bài giảng Truyền thông Marketing: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Truyền thông Marketing: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về xúc tiến bán; xúc tiến bán định hướng khách hàng; xúc tiến bán định hướng thương mại; quan hệ công chúng; quy trình quan hệ công chúng; bán hàng cá nhân; kết hợp bán hàng cá nhân với các công cụ xúc tiến khác; ứng dụng internet vào hoạt...

   67 p hiu 15/06/2022 199 127

 • Tiền tệ và ngân hàng: Phần 2

  Tiền tệ và ngân hàng: Phần 2

  Tài liệu hướng dẫn học tập Tiền tệ và ngân hàng này nhằm giúp học viên có được những kiến thức cơ bản nhất về tiền tệ, ngân hàng và một số khái niệm khác liên quan để có thể vận dụng vào những nghiên cứu trong các lĩnh vực của nền kinh tế cũng như tham gia vào các môn học khác trong hệ thống môn học về tài chính - tiền tệ - tín dụng....

   52 p hiu 22/03/2022 334 124

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu