• Bài giảng An ninh mạng: Bài 11 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 11 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 11: An toàn bảo mật các giao thức mạng. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về mạng máy tính, Kiến trúc phân tầng, đóng gói dữ liệu (TCP), tấn công các giao thức tầng ứng dụng, tấn công giao thức TCP.

   37 p hiu 29/06/2021 205 27

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 10 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 10 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web - Một số dạng tấn công khác. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Clickjacking, Phân tích hành vi nhấp chuột (click), Clickjacking – Cách thức thực hiện, Clickjacking – Một số kỹ thuật, phòng chống clickjacking, phòng chống clickjacking – Frame Bursting,…

   20 p hiu 29/06/2021 163 3

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 9 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 9 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 9: An toàn dịch vụ web - Quản lý phiên. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: HTTP Cookie, chính sách SOP cho cookie, SOP cho cookie, Cookie của bên thứ 3 (third-party), đọc ghi cookie tại trình duyệt,…

   16 p hiu 29/06/2021 165 6

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 8 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 8 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 8: An toàn dịch vụ web - HTTPS. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: SSL/TLS là gì? Giao thức bắt tay, server hello, một số cải tiến trên TLS 1.0, hàm giả ngẫu nhiên PRF, giới thiệu chung về HTTPS, thiết lập liên kết SSL/TLS,…

   24 p hiu 29/06/2021 168 5

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 7 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 7 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 7: An toàn dịch vụ web - XSS & CSRF. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hiển trị (rendering) nội dung trang web, Document Object Model (DOM), chính sách cùng nguồn (SOP), tấn công dạng Cross Site Scripting (XSS), tấn công dạng cross site request forgery.

   20 p hiu 29/06/2021 177 15

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 6 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 6 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 6: An toàn dịch vụ web - SQL Injection. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về dịch vụ web, tấn công dạng command injection. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p hiu 29/06/2021 150 4

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 5 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 5 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 5: Xác thực chủ thể. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Xác thực chủ thể là gì? Các thành phần của hệ xác thực, hệ xác thực bằng mật khẩu, một số giao thức xác thực, one time password (OTP), xác thực chủ thể.

   30 p hiu 29/06/2021 186 2

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 4 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 4 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 4: Giao thức mật mã. Những nội dung chính được trình bày trong chương này: Tổng quan về giao thức mật mã, các thuộc tính của giao thức mật mã, giao thức có trọng tài (trusted arbitrator), giao thức có người phân xử (adjudicated protocols), giao thức tự phân xử (self-enforcing protocols), các dạng tấn công vào giao thức mật mã,…

   24 p hiu 29/06/2021 152 1

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 3 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 3 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 3: Xác thực thông điệp. Những nội dung chính được trình bày trong chương này: Xác thực bằng mật mã khóa đối xứng, mã xác thực thông điệp (MAC), độ an toàn của mac, hàm băm, khái niệm – digital signature, một số loại chữ ký điện tử,...

   14 p hiu 29/06/2021 154 0

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 2 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 2 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 2: Các hệ mật mã. Những nội dung chính được trình bày trong chương này: Mật mã là gì? xây dựng mô hình (mật mã khóa đối xứng), một số nguyên lý chung của các hệ mật mã, lý thuyết Shannon, hệ mật mã khóa đối xứng, thám mã, mật mã dòng (stream cipher), những hạn chế của mật mã khóa đối xứng,…

   21 p hiu 29/06/2021 171 0

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 1 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 1 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 1: Tổng quan về an toàn an ninh mạng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này: Cơ chế an toàn bảo mật, lỗ hổng và nguy cơ an toàn bảo mật, xu hướng các hành vi tấn công an toàn bảo mật, xây dựng hệ thống an toàn bảo mật.

   26 p hiu 29/06/2021 174 16

 • Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)

  Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)

  "Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)" trình bày công nghệ WLAN; an ninh trong WLAN; giao thức WEP; giao thức WPA/WPA2. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung kiến thức hỗ trợ cho học tập.

   105 p hiu 25/10/2020 208 36

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083