• Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 6 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 6 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 6 Bảo mật hệ thống mạng máy tính nhằm trình bày về các nguy cơ bảo mật, phát triển chính sách bảo mật hệ thống mạng máy tính, tổ chức hệ thống mạng, tính sẵn sàng của hệ thống mạng máy tính...bài giảng được trình bày súc tích và khoa học giúp sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   16 p hiu 24/09/2019 221 1

 • Giới thiệu môn học An toàn bảo mật hệ thống thông tin - GV. Nguyễn Minh Thành

  Giới thiệu môn học An toàn bảo mật hệ thống thông tin - GV. Nguyễn Minh Thành

  Môn học An toàn bảo mật hệ thống thông tin nhằm trình bày kiến thức liên quan đến việc truyền dẫn dữ liệu và khái niệm về một số phương pháp để bảo mật dữ liệu, bài giảng gồm 5 chương: tổng quan về bảo mật thông tin, bảo mật thông tin bằng mã hoá, các phương pháp mã hoá hiện đại, các giao thức trao đổi khoá (9 tiết), bảo mật hệ thống...

   7 p hiu 24/09/2019 171 1

 • Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 2 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 2 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Nội dung chính của chương 2 Khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin máy tính thuộc bài giảng an toàn bảo mật hệ thống thông tin trình bày về các nội dung chính: giới thiệu cấu trúc tổng quát của máy tính, dữ liệu trong hệ thống máy tính, hệ thống lưu trữ thông tin trong máy tính, mạng máy tính và sự luân chuyển thông tin.

   43 p hiu 24/09/2019 254 1

 • Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 3 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 3 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Nội dung trình bày của chương 3 Bảo mật thông tin bằng mã hoá thuộc bài giảng an toàn bảo mật hệ thống thông tin trình bày về các nội dung chính: tổng quan về mã hoá, bảo vệ dữ liệu bằng phương pháp mã hoá, một số phương pháp mã hoá cổ điển, vai trò và các ứng dụng của mật mã trong thời đại.

   36 p hiu 24/09/2019 255 1

 • Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống công nghệ thông tin - Chương 8: Cryptography standards

  Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống công nghệ thông tin - Chương 8: Cryptography standards

  Chương 8 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các chuẩn mật mã. Những nội dung chính được trang bị trong chương này gồm có: Các chuẩn và các giao thức mã hóa, quản trị khóa và chu kỳ thời gian của khóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p hiu 29/10/2019 201 1

 • Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống công nghệ thông tin - Chương 7: Cryptography basics and methods

  Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống công nghệ thông tin - Chương 7: Cryptography basics and methods

  Chương 7 - Cryptography basics and methods (Mật mã và các phương pháp). Nội dung chính trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về mật mã, các thuật giải mã hóa, các hệ thống mã hóa, kiến trúc hạ tầng khóa công cộng, đối phó với các tấn công mã hóa.

   40 p hiu 29/10/2019 202 1

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 2 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 2 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 2: Các hệ mật mã. Những nội dung chính được trình bày trong chương này: Mật mã là gì? xây dựng mô hình (mật mã khóa đối xứng), một số nguyên lý chung của các hệ mật mã, lý thuyết Shannon, hệ mật mã khóa đối xứng, thám mã, mật mã dòng (stream cipher), những hạn chế của mật mã khóa đối xứng,…

   21 p hiu 29/06/2021 129 0

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 3 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 3 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 3: Xác thực thông điệp. Những nội dung chính được trình bày trong chương này: Xác thực bằng mật mã khóa đối xứng, mã xác thực thông điệp (MAC), độ an toàn của mac, hàm băm, khái niệm – digital signature, một số loại chữ ký điện tử,...

   14 p hiu 29/06/2021 133 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083