• Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 1

  Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 1

  Bài 1 Tổng quan về bảo mật thuộc bài giảng công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: sự cần thiết của bảo mật dữ liệu trong thương mại điện tử, các nguy cơ tấn công trong thương mại điện tử, các biện pháp bảo mật dữ liệu trong thương mại điện tử, nhắc lại về mã hóa và...

   36 p hiu 29/10/2019 459 4

 • Bài giảng môn An toàn cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Nguyễn Phương Tâm

  Bài giảng môn An toàn cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Nguyễn Phương Tâm

  Trong chương này trình bày: Một số cơ chế bảo vệ tài nguyên ở mức hệ điều hành, các cải tiến đối với cơ chế an toàn cơ bản dành cho hệ điều hành, các cách làm cho hệ điều hành an toàn, chuẩn an toàn DoD. Mời các bạn tham khảo.

   114 p hiu 24/09/2019 414 2

 • Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 5

  Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 5

  Bài 5 An toàn thanh toán điện tử thuộc bài giảng công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung về: đặc trưng của thanh toán điện tử, giao thức SET.

   17 p hiu 29/10/2019 389 6

 • Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 2

  Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 2

  Bài 2 Xác thực và chữ ký điện tử thuộc bài giảng công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử, cùng đi vào tìm hiểu kiến thức trong chương học này thông qua các nội dung sau: vấn đề xác thực, các phương pháp xác thực, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử.

   36 p hiu 29/10/2019 375 4

 • Bài giảng Các công nghệ bảo mật

  Bài giảng Các công nghệ bảo mật

  Bài giảng Các công nghệ bảo mật, trong bài giảng này người học sẽ đi vào tìm hiểu nội dung về các công nghệ truyền thống, các công nghệ hiện nay và giải pháp.

   32 p hiu 29/10/2019 371 2

 • Bài giảng Các công nghệ tấn công mạng

  Bài giảng Các công nghệ tấn công mạng

  Bài giảng Các công nghệ tấn công mạng, trong bài giảng này cần tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan tấn công mạng, tấn công có chủ đích, những hiểm họa cơ bản, các biện pháp phòng chống.

   23 p hiu 29/10/2019 365 5

 • Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 3

  Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 3

  Bài 3 Các ứng dụng xác thực thuộc bài giảng công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử, cùng đi vào tìm hiểu kiến thức chương này thông qua các nội dung sau: mục tiêu của các ứng dụng xác thực, phân loại các ứng dụng xác thực, mô hình Kerberos, mô hình X.509.

   26 p hiu 29/10/2019 352 3

 • Bài giảng Tổng quan an ninh mạng

  Bài giảng Tổng quan an ninh mạng

  Bài giảng Tổng quan an ninh mạng, cùng tham khảo bài giảng này để tìm hiểu nội dung về tình hình an ninh thông tin cũng như kiến thức cần thiết về an ninh mạng.

   49 p hiu 29/10/2019 347 2

 • Bài giảng An toàn thông tin - Chương 3: Các hệ mật mã khóa bí mật

  Bài giảng An toàn thông tin - Chương 3: Các hệ mật mã khóa bí mật

  Bài giảng "An toàn thông tin - Chương 3: Các hệ mật mã khóa bí mật" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hệ mật mã cổ điển, chuyển vị các ký tự theo chu kỳ cố định n, các hệ mã khối, thuật giải DES,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p hiu 29/10/2019 332 1

 • Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin

  Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Thông tin và an toàn thông tin, kiến trúc OSI an toàn, yêu cầu của một hệ truyền thông an toàn, các loại hình tấn công, bảo mật thông tin trên mạng. Mời các bạ cùng tham khảo.

   19 p hiu 24/09/2019 314 2

 • Bài giảng An toàn bảo mật thông tin - Phạm Nguyên Khang

  Bài giảng An toàn bảo mật thông tin - Phạm Nguyên Khang

  Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin có nội dung chính trình bày tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin, các hệ mật mã cổ điển, mật mã hoán vị. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để củng cố kiến thức về môn học An toàn và bảo mật thông tin.

   36 p hiu 24/09/2019 312 1

 • Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 3 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 3 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Nội dung trình bày của chương 3 Bảo mật thông tin bằng mã hoá thuộc bài giảng an toàn bảo mật hệ thống thông tin trình bày về các nội dung chính: tổng quan về mã hoá, bảo vệ dữ liệu bằng phương pháp mã hoá, một số phương pháp mã hoá cổ điển, vai trò và các ứng dụng của mật mã trong thời đại.

   36 p hiu 24/09/2019 309 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu