• Ebook Xử lí nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp

  Ebook Xử lí nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp

  "Ebook Xử lí nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp" có nội dung chính là phân tích chất lượng nước và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung ebook.

   522 p hiu 28/02/2018 21 0

 • Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải: Tập 1 - GS.TS Trần Ngọc Chấn

  Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải: Tập 1 - GS.TS Trần Ngọc Chấn

  Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải: Tập 1 giới thiệu các phần chung về ô nhiễm không khí và lý thuyết tính toán chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao, nguồn gốc dạng điểm,... Cuốn sách dành cho các đối tượng bạn đọc khác nhau có quan tâm đến phòng chống và xử lý ô nhiễm môi trường không khí.

   214 p hiu 28/02/2018 19 0

 • Ebook Bảo vệ môi trường trong xây dựng

  Ebook Bảo vệ môi trường trong xây dựng

  Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật. Để có thể nắm bắt rõ hơn về hệ thống môi trường trong xây dựng, mời các bạn cùng tham khảo ebook "Môi trường trong xây dựng".

   120 p hiu 28/02/2018 21 0

 • Ebook Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Ebook Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Ebook "Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp" do Nguyễn Thị Thu Thủy biên soạn, cung cấp cho bạn đọc một tầm nhìn tổng quát về cơ sở lý thuyết, nghiên cứu thực nghiệm của quá trình làm sạch nước thiên nhiên để tạo ra nước uống nói riêng, nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp nói chung. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   261 p hiu 28/02/2018 10 0

 • Giáo trình Công nghệ môi trường (ln lần thứ hai) - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Công nghệ môi trường (ln lần thứ hai) - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Công nghệ môi trường có bố cục gồm 3 phần: Xử lý các chất gây ô nhiễm không khí, xử lý nước và nước thải, xử lý chất thải rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   150 p hiu 28/02/2018 9 0

 • Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

  Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

  Ebook có thể được dùng để làm cơ sở định hướng cho các Bộ, ngành, địa phương đánh giá tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu, xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

   188 p hiu 28/02/2018 8 0

 • Ebook Chi trả dịch vụ môi trường: Kinh nghiệm và bài học tại Việt Nam

  Ebook Chi trả dịch vụ môi trường: Kinh nghiệm và bài học tại Việt Nam

  Nội dung ebook trình bày khái niệm PES trong bối cảnh Việt Nam, năm nghiên cứu điểm của các dự án PES đang triển khai tại Việt Nam cũng như bài học kinh nghiệm từ dự án RUPES tại khu vực Đông Nam Á được trình bày để làm rõ hơn khái niệm mới này.

   35 p hiu 28/02/2018 6 0

 • Ebook Sinh lý thực vật ứng dụng - Phần 1

  Ebook Sinh lý thực vật ứng dụng - Phần 1

  Phần 1 của ebook trình bày chương 1 và chương 2 với các nội dung: nuôi cấy mô và tế bào thực vật, nuôi cấy mô tế bào thực vật, phương pháp trồng cây trong dung dịch, dung dịch dinh dưỡng, kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật và sự phát triển của nuôi cấy mô tế bào thực vật ở Việt Nam.

   64 p hiu 18/10/2017 22 0

 • Ebook Sinh lý học thực vật - Phần 1

  Ebook Sinh lý học thực vật - Phần 1

  Phần 1 của ebook trình bày từ chương 1 đến chương 3 với các nội dung: sinh lý tế bào thực vật, khái niệm chung về sinh lý tế bào thực vật, sự trao đổi nước ở thực vật, vai trò của nước trong đời sống thực vật và quá trình quang hợp ở thực vật.

   149 p hiu 18/10/2017 33 3

 • Ebook Sinh lý học thực vật - Phần 2

  Ebook Sinh lý học thực vật - Phần 2

  Phần 2 của ebook trình bày từ chương 4 đến chương 6 với các nội dung: dinh dưỡng và khoáng nitơ ở thực vật, hô hấp thực vật, sinh lý sinh trưởng, sự sinh trưởng và phân hóa tế bào thực vật và phát triển thực vật.

   163 p hiu 18/10/2017 29 1

 • Ebook Sinh lý thực vật ứng dụng - Phần 2

  Ebook Sinh lý thực vật ứng dụng - Phần 2

  Phần 2 của ebook trình bày chương 3 và chương 4 với các nội dung: những con đường điều khiển hoạt động quang hợp của thực vật nhằm nâng cao năng suất của chúng, ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong trồng trọt.

   84 p hiu 18/10/2017 25 0

 • Giáo trình Ô nhiễm không khí: Phần 1 - Đinh Xuân Thắng

  Giáo trình Ô nhiễm không khí: Phần 1 - Đinh Xuân Thắng

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là phần 1 giáo trình Ô nhiễm không khí với 4 chương đầu trình bày nội dung về giới thiệu về ô nhiễm không khí, khái niệm ô nhiễm không khí, các nguồn ô nhiễm không khí, sự biến đổi của chất ô nhiễm trong khí quyển, phát tán...

   142 p hiu 10/07/2017 27 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083