• Ebook Khoa học, công nghệ & môi trường thành phố Đà Nẵng 1997-2001 (Tóm tắt kết quả đề tài nghiên cứu)

  Ebook Khoa học, công nghệ & môi trường thành phố Đà Nẵng 1997-2001 (Tóm tắt kết quả đề tài nghiên cứu)

  Khoa học, công nghệ & môi trường thành phố Đà Nẵng 1997-2001 (Tóm tắt kết quả đề tài nghiên cứu) giới thiệu 40 đề tài nghiên cứu về khoa học, công nghệ & môi trường thành phố Đà Nẵng. Từ đó, đánh giá được những thành tựu của quá trình phát triển sự nghiệp khoa học của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

   248 p hiu 24/03/2018 43 0

 • Ebook Principles of Geotechnical Engineering

  Ebook Principles of Geotechnical Engineering

  Principles of Geotechnical Engineering was originally published with a 1985 copyright and was intended for use as a text for the introductory course in geotechnical engineering taken by practically all civil engineering students, as well as for use as a reference book for practicing engineers. The book was revised in 1990, 1994, 1998, 2002, and 2006. This Seventh Edition is the twenty-fifth anniversary edition of the text. As in the previous...

   683 p hiu 24/03/2018 41 0

 • Ebook Lồng ghép các mối liên hệ giữa đói nghèo – môi trường với quy hoạch phát triển: Sách hướng dẫn người thực hiện

  Ebook Lồng ghép các mối liên hệ giữa đói nghèo – môi trường với quy hoạch phát triển: Sách hướng dẫn người thực hiện

  Nội dung của ebook trình bày về lồng ghép đói nghèo - môi trường, cách tiếp cận lồng ghép đói nghèo - môi trường, tìm kiếm các cơ hội và đưa ra luận cứ, lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường với các quá trình  chính sách, đáp ứng thách thức thực hiện, kết luận và con đường phía trước.

   132 p hiu 24/03/2018 40 0

 • Ebook Phương pháp lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương

  Ebook Phương pháp lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương

  Nội dung của ebook trình bày tổng quát về biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó, lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển địa phương, xây dựng khung giám sát và đánh giá hiệu quả của lồng ghép biến đổi khí hậu vào sản xuất.

   42 p hiu 24/03/2018 35 0

 • Bài giảng Quy hoạch môi trường: Chương 2 - TS. Trịnh Thành

  Bài giảng Quy hoạch môi trường: Chương 2 - TS. Trịnh Thành

  Chương 2 Nội dung quy trình quy hoạch môi trường thuộc bài giảng "Quy hoạch môi trường", trong chương này trình bày các nội dung sau: quy trình quy hoạch môi trường, nội dung quy hoạch môi trường,...

   29 p hiu 24/03/2018 40 0

 • Bài giảng Tác động của các chất ô nhiễm không khí - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

  Bài giảng Tác động của các chất ô nhiễm không khí - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Tác động của các chất ô nhiễm không khí" thông qua việc tìm hiểu các nội dúng sau: tác động đối với con người, tác động đối với động vật, tác động đối với thực vật, tác động đối với vật liệu.

   38 p hiu 24/03/2018 40 1

 • Bài giảng Quy hoạch môi trường: Chương 1 - TS. Trịnh Thành

  Bài giảng Quy hoạch môi trường: Chương 1 - TS. Trịnh Thành

  Chương 1 Những khái niệm cơ bản về quy hoạch môi trường thuộc bài giảng "Quy hoạch môi trường", trong chương này trình bày các nội dung sau: khái niệm quy hoạch, quy hoạch môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hiu 24/03/2018 39 0

 • Bài giảng Quy hoạch môi trường: Chương 3 - TS. Trịnh Thành

  Bài giảng Quy hoạch môi trường: Chương 3 - TS. Trịnh Thành

  Chương 3 Phương pháp đánh giá quy hoạch môi trường thuộc bài giảng "Quy hoạch môi trường", trong chương này trình bày các nội dung sau: phương pháp chỉ số môi trường, phương pháp phân tích chi phí lợi ích, phương pháp mô hình hóa

   25 p hiu 24/03/2018 24 0

 • Bài giảng Quy hoạch môi trường: Chương 4 - TS. Trịnh Thành

  Bài giảng Quy hoạch môi trường: Chương 4 - TS. Trịnh Thành

  Chương 4 Quy hoạch bảo vệ môi trường của một số loại hình thuộc bài giảng "Quy hoạch môi trường", trong chương này trình bày các nội dung sau: quy hoạch lưu vực sông, quy hoạch môi trường vùng ven biển, quy hoạch quản lý vùng đất ngập nước, quy hoạch bảo vệ và sử dụng đất,...

   28 p hiu 24/03/2018 23 0

 • Bài giảng Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái (EbA)

  Bài giảng Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái (EbA)

  Bài giảng Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái (EbA) cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm hệ sinh thái; nguyên nhân đa dạng sinh học (bao gồm hệ sinh thái) có vai trò quan trọng đối với con người; khái niệm thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái; mối liên hệ giữa hệ sinh thái, đa dạng sinh học và...

   25 p hiu 24/03/2018 24 0

 • Bài giảng môn Môi trường đô thị: Ô nhiễm không khí – kiểm soát ô nhiễm không khí - ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương

  Bài giảng môn Môi trường đô thị: Ô nhiễm không khí – kiểm soát ô nhiễm không khí - ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương

  Đến với bài "Bài giảng môn Môi trường đô thị: Ô nhiễm không khí – kiểm soát ô nhiễm không khí" của ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương các bạn sẽ được tìm hiểu một số thông tin cơ bản về ô nhiễm không khí, kiểm soát ô nhiễm không khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin vấn đề.

   26 p hiu 24/03/2018 28 0

 • Bài giảng Hóa học môi trường không khí - ThS. Nguyễn Thanh Hải

  Bài giảng Hóa học môi trường không khí - ThS. Nguyễn Thanh Hải

  Bài giảng "Hóa học môi trường không khí" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầng ozone, cơ chế tạo thành tầng ozone, phổ hấp thu của DNA, ảnh hưởng của sự suy giảm ozone, how the Greenhouse Effect Actually Works, greenhouse Gas Feedback, correlation Does Not Equal Causatio,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p hiu 24/03/2018 21 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083