• Ebook Vi sinh học: Phần 1

  Ebook Vi sinh học: Phần 1

  Ebook Vi sinh học: Phần 1 sẽ trình bày các nội dung về vi sinh học đại cương, giới thiệu vi sinh vật học, tế bào vi khuẩn, dinh dưỡng và tăng trưởng của vi khuẩn, sự trao đổi chất của vi khuẩn, khái niệm miễn dịch học, phản ứng quá mẫn và sự đề kháng kháng sinh ở vi khuẩn. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   180 p hiu 26/01/2019 26 2

 • Ebook Vi sinh học: Phần 2

  Ebook Vi sinh học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Vi sinh học" tiếp tục trình bày các nội dung về các loài vi sinh vật gây bệnh, vi khuẩn đường ruột, vi khuẩn gây bệnh lây qua đường sinh dục, vi khuẩn gây bệnh qua đường không khí và các loại vi khuẩn gây bệnh ngoài da.

   77 p hiu 26/01/2019 16 1

 • Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Bài mở đầu - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Bài mở đầu - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường: Bài mở đầu" giới thiệu các thông tin khái quát về môn học, lịch sử hình thành, đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ môn học, phương pháp nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p hiu 26/01/2019 11 0

 • Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường - Chương 1: Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường" trình bày các nội dung: Môi trường, tài nguyên thiên nhiên, mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế, biến đổi môi trường, phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hiu 26/01/2019 15 0

 • Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường - Chương 3: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài nguyên thiên nhiên, kinh tế tài nguyên tái tạo, kinh tế tài nguyên không tái tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hiu 26/01/2019 11 0

 • Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường - Chương 2: Kinh tế học chất lượng môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế, nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT, các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT. Mời các bạn tham khảo.

   54 p hiu 26/01/2019 12 0

 • Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

  Bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường - Chương 4: Quản lý môi trường" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về quản lý môi trường, quản lý nhà nước về môi trường, quản lý môi trường trong doanh nghiệp, quản lý môi trường dựa vào cộng đồng, các công cụ quản lý môi trường. Mời các bạn tham khảo.

   23 p hiu 26/01/2019 14 0

 • Bài giảng Khoa học đất - Chương 5: Độ thoáng khí & nhiệt độ đất

  Bài giảng Khoa học đất - Chương 5: Độ thoáng khí & nhiệt độ đất

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Độ thoáng khí & nhiệt độ đất. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   35 p hiu 26/01/2019 10 0

 • Bài giảng Khoa học đất - Chương 7: Trạng thái sinh học đất

  Bài giảng Khoa học đất - Chương 7: Trạng thái sinh học đất

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sinh học đất. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   33 p hiu 26/01/2019 14 0

 • Bài giảng Khoa học đất - Chương 6: Các tính chất hóa học cơ bản của đất

  Bài giảng Khoa học đất - Chương 6: Các tính chất hóa học cơ bản của đất

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các tính chất hóa học cơ bản của đất, bản chất và ý nghĩa của keo đất. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   60 p hiu 26/01/2019 12 0

 • Bài giảng Khoa học đất - Chương 1: Các khái niệm, thành phần và vai trò của đất

  Bài giảng Khoa học đất - Chương 1: Các khái niệm, thành phần và vai trò của đất

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, thành phần và vai trò của đất. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   34 p hiu 26/01/2019 11 0

 • Bài giảng Khoa học đất - Chương 7: Chất hữu cơ trong đất

  Bài giảng Khoa học đất - Chương 7: Chất hữu cơ trong đất

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chất hữu cơ trong đất. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   60 p hiu 26/01/2019 8 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083