• Ebook Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững: Phần 1 - Nguyễn An Ninh

  Ebook Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững: Phần 1 - Nguyễn An Ninh

  Cuốn sách Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững đề cập tới cơ sở lý thuyết và ứng dụng các nguyên lý khoa học của sinh thái cảnh quan trong công tác kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất. Toàn bộ cuốn sách được trình bày trong 15 bài với các nhóm chủ đề cơ bản. Phần 1 của cuốn sách...

   73 p hiu 22/08/2018 9 0

 • Ebook Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững Phần 2 - Nguyễn An Ninh

  Ebook Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững Phần 2 - Nguyễn An Ninh

  Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook sẽ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung còn lại: cảnh quan tự nhiên và kiến thức phỏng sinh, cảnh quan văn hóa và kiến trúc bảo tồn di sản văn hóa, kiến trúc cảnh quan nông thôn và thành thị,.. Đây là những nội dung cần thiết đối với công tác đào tạo ở bậc đại học và sau đại học các ngành...

   55 p hiu 22/08/2018 9 0

 • Bài giảng Tổng quan hoạt động quan trắc môi trường

  Bài giảng Tổng quan hoạt động quan trắc môi trường

  Mời các bạn cùng tìm hiểu quan trắc môi trường; sơ lược về hoạt động quan trắc môi trường trên thế giới; Tổng quan về hoạt động quan trắc môi trường ở Việt Nam; Tồn tại và thách thức;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tổng quan hoạt động quan trắc môi trường".

   49 p hiu 26/07/2018 22 1

 • Bài giảng Tổng quan hệ thống quan trắc và phân tích môi trường

  Bài giảng Tổng quan hệ thống quan trắc và phân tích môi trường

  Bài giảng Tổng quan hệ thống quan trắc và phân tích môi trường với các nội dung chính về tổng quan hệ thống quan trắc và phân tích môi trường ở trung ương và địa phương; hệ thống các phòng thí nghiệm phân tích môi trường; hiện trạng các phòng thí nghiệm. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   28 p hiu 26/07/2018 19 1

 • Bài giảng Mô hình nước dưới đất: Chương 1 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng Mô hình nước dưới đất: Chương 1 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng "Mô hình nước dưới đất - Chương 1: Các tính chất vật lý của các tầng chứa nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự xuất hiện nước ngầm, môi trường lỗ rỗng, các loại tầng chứa nước, mực nước thủy áp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p hiu 26/07/2018 24 1

 • Bài giảng Mô hình nước dưới đất: Chương 4 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng Mô hình nước dưới đất: Chương 4 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng "Mô hình nước dưới đất - Chương 4: Truyền dẫn thủy lực" cung cấp cho người học các kiến thức về khả năng truyền dẫn thủy lực, đánh giá khả năng truyền dẫn thủy lực, môi trường xốp xếp theo tầng, đơn vị của các tham số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hiu 26/07/2018 19 1

 • Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 1 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 1 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng "Mô hình nước ngầm - Phần 1: Cơ sở lý thuyết" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình ứng dụng mô hình, các công cụ để giải quyết vấn đề của nước ngầm, mô hình khái niệm, phương pháp phân sai hữu hạn, chuỗi Taylor,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hiu 26/07/2018 18 1

 • Bài giảng Mô hình nước dưới đất: Chương 6 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng Mô hình nước dưới đất: Chương 6 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng "Mô hình nước dưới đất - Chương 6: Dòng chảy trong các tầng nước ngầm" cung cấp cho người học các kiến thức: Dòng chảy trong tầng ngậm nước có áp, dòng chảy trong tầng ngậm nước không áp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hiu 26/07/2018 34 1

 • Bài giảng Mô hình nước dưới đất: Chương 7- TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng Mô hình nước dưới đất: Chương 7- TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng "Mô hình nước dưới đất - Chương 7: Dòng chảy vào giếng" cung cấp cho người học các kiến thức: Dòng chảy ổn định, dòng chảy không ổn định (chảy vào giếng trong tầng nước ngầm thấm nước chủ yếu, chảy vài giếng trong tầng nước ngầm có áp,... ). Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p hiu 26/07/2018 20 1

 • Bài giảng Mô hình nước dưới đất: Chương 5 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng Mô hình nước dưới đất: Chương 5 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng "Mô hình nước dưới đất - Chương 5: Phương trình dòng chảy ngầm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự chứa nước ở trong các tầng ngậm nước, định luật Darcy, phân tích thể tích   khống chế, phương trình liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p hiu 26/07/2018 22 1

 • Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 2 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 2 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng "Mô hình nước ngầm - Phần 2: Thực hiện trên máy tính" cung cấp cho người người học các kiến thức: Groundwater Vistas, hệ thống đơn vị, tạo một mô hình mới, lưới mô hình, nhập số liệu về hệ số truyền dẫn thủy lực , nhập số liệu giếng trong Layer,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   35 p hiu 26/07/2018 18 1

 • Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 3 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 3 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng "Mô hình nước ngầm - Phần 3: Mô hình nước ngầm có biên thay đổi theo thời gian" trình bày các nội dung: Mô hình nước ngầm có biên thay đổi theo thời gian, mô hình nước ngầm thay đổi, thời kỳ mô phỏng, các điều kiện bơm, hệ số rò rỉ ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hiu 26/07/2018 23 1Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083