Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 3 Hợp đồng chuỗi cung ứng cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Sản phẩm/ linh kiện chiến lược; Chia sẻ rủi ro; Hợp đồng Buy-Back; Hợp đồng Revenue Sharing; Các loại hợp đồng khác; Chiến lược tối ưu toàn cầu; Tối ưu toàn bộ và hợp đồng cung cấp; Các hạn chế của các loại hợp đồng;...Mời các bạn cùng tham khảo!