Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Duy trì chất lượng - Nguyễn Anh Hào

Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Duy trì chất lượng của Tác giả Nguyễn Anh Hào trình bày nội dung về sự thay đổi lên phần mềm, hỗ trợ bảo trì từ phần mềm (ISO 25010), duy trì chất lượng (bảo trì), thiết kế để phần mềm ít phụ thuộc vào môi trường. kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.