Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm soát cách làm - Nguyễn Anh Hào

Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm soát cách làm trình bày nội dung về cách làm phần mềm, nhìn từ SE, Mô hình phát triển phần mềm, Mô hình thác nước (tuyến tính), Mô hình làm mẫu thử (mô hình lặp), Mô hình xoắn ốc (mô hình tiến hóa), Mô hình hợp nhất (UP/RUP). Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.