Bài giảng Huyết học: Xuất huyết

"Bài giảng Huyết học: Xuất huyết" nhằm cung cấp cho bạn đọc về kiến thức xuất huyết, chế động cầm máu, nguyên nhân xuất huyết, lâm sàn và cận lâm sàng của xuất huyết. Mời các bạn tham khảo!