Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí doanh nghiệp

Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí doanh nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: khái niệm và bản chất của chi phí; phân loại chi phí; các loại chi phí sử dụng trong lựa chọn phương án kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!